Home

Doorburgeren: opleiding op maat

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 8

Capabel en het Tech College van ROC Midden Nederland bieden vakopleidingen aan in de techniek gecombineerd met extra aandacht voor taal en rekenen. De deelnemers stromen uit op mbo niveau 1 en 2. Deze opleiding is op maat gemaakt voor nieuwkomers en vluchtelingen, zodat zij hun kansen kunnen vergroten op de arbeidsmarkt. Deelnemers en bedrijven maar ook de onderwijsinstelling profiteren van deze instroom.

Nieuwkomers en vluchtelingen die een taalcursus of inburgeringscursus hebben gevolgd, kunnen daarna niet zomaar de Nederlandse arbeidsmarkt op of een opleiding gaan volgen. Hun taalniveau is meestal onvoldoende om op eigen kracht een baan of opleidingsplaats te verwerven. Sinds 1998 biedt ROC Midden Nederland voor deze doelgroep techniekopleidingen aan op mbo niveau 1. De deelnemers worden breed opgeleid in timmer-, las-, installatie- en elektrotechniek. De kandidaten worden doorverwezen door de re-integratiebureaus of uitkeringsinstanties van de gemeenten in het voedingsgebied van ROC Midden Nederland.

SUPERGEMOTIVEERD

Op de locatie in Amersfoort, waar de niveau 1-opleidingen worden gegeven, nemen 120 deelnemers deel aan het programma. “Ze zijn er altijd”, zegt Peter de Roon, coördinator instroom en loopbaanbegeleider. “Deze groep is supergemotiveerd. De deelnemers komen niet alleen uit Amersfoort, Utrecht en de directe omgeving, maar ook uit gemeenten als Nieuwegein of Mijdrecht en zelfs Den Bosch, omdat het aanbod daar ontbreekt. Vaak hebben ze ook nog een baan als schoonmaker of krantenjongen om hun inkomen aan te vullen. Het gaat om jongens en mannen die meestal tussen de 20 en de 30 jaar zijn. Soms hebben ze een gezin of verplichtingen aan hun familie.”

NEDERLANDSE TAAL

Het programma is speciaal afgestemd op deze doelgroep. Zo krijgen de deelnemers acht uur Nederlands en vier uur rekenen, veel meer dan in de gewone dagopleiding. Ook de vakdocenten besteden aandacht aan de taal, vooral vaktaal en het communiceren op de werkvloer. Daarnaast krijgen deze studenten veel begeleiding, zoals bij het invullen van formulieren en het aanvragen van studiefinanciering. De Roon: “Wij zorgen ook voor de stageplekken. Aan de telefoon maken ze vaak geen goede indruk. Maar als ze eenmaal aan de slag zijn in het bedrijf gaat het vrijwel altijd goed.” De stage wordt intensief begeleid. Alle adressen worden minimaal tweemaal bezocht door de docenten. De nieuwe exameneisen voor niveau 2 ziet De Roon met enige zorg tegemoet. “Er worden zwaardere eisen gesteld aan taal en rekenen en Nederlandse taal blijft een probleem voor deze mensen. Een vakdiploma, zonder doorstroomrechten naar niveau 3, zou een uitkomst zijn voor deze groep.” 

PROJECT ‘DOORBURGEREN’

De opleidingen voor niveau 1 zijn succesvol: per jaar haalt 80 tot 85 procent het diploma. De helft daarvan stroomt in op de arbeidsmarkt. Vaak kunnen ze terecht bij de bedrijven waar ze stage hebben gelopen. De andere helft heeft de capaciteiten om door te stromen naar niveau 2. Voor deze groep is in de zomer van 2014 het project ‘Doorburgeren’ in het leven geroepen. ‘Doorburgeren’ is een gezamenlijk project van Capabel Onderwijsgroep – een organisatie die zich richt op het organiseren van onderwijs voor mbo-deelnemers met een taalachterstand - en ROC Midden Nederland. Er zijn opleidingen in twee domeinen: elektrotechniek en procestechniek. Ook hier krijgen de deelnemers extra taal, rekenen en begeleiding.

BEDRIJVENNETWERK

De Roon heeft een groot bedrijvennetwerk. Op zo’n honderd bedrijven – installatiebedrijven, carrosseriebedrijven, wasmachinezaken, keukeninstallateurs - kunnen stagiairs terecht. “Bedrijven hebben behoefte aan breed inzetbare assistenten op niveau 1 en metaal- en installatietechnici op niveau 2”, zegt De Roon. “En die zijn heel moeilijk te vinden. We voorzien met deze opleiding echt in een behoefte.” Niet alleen de bedrijven, ook ROC Midden Nederland zelf plukt de vruchten van het doelgroepenbeleid. “Op het vmbo zijn in de basisberoepsgerichte leerweg, de traditionele toeleverancier voor niveau 1 en 2, bijna geen leerlingen meer in de techniekafdeling. Dat betekent dat ook de mbo-groepen moeilijk vol te krijgen zijn. Dat probleem hebben we bij ROC Midden Nederland niet, wij hebben voldoende instroom in niveau 1 en 2 om de opleiding te bekostigen. Dus het mes snijdt aan twee kanten.” 

TIPS VOOR ROC'S

  • Het is belangrijk in de communicatie rekening te houden met een andere doelgroep dan vmbo-gediplomeerden. ‘Doorburgeraars’ zijn meestal ouder dan 20 en moeten op een andere manier worden aangesproken. Deze doelgroep is ook gemotiveerder om onderwijs te volgen dan de doorsnee vmbo-verlater.
  • Digitale invulformulieren vormen vaak een onneembare hindernis voor mensen die afkomstig zijn uit laaggeletterde landen. Verplichte velden als ‘Welke basisschool hebt u doorlopen’ zijn door hen niet in te vullen. Kijk door het uiterlijk heen. Een jongeman met een petje tot in zijn ogen kan een goede student zijn. De deelnemer is niet alleen leerling, maar ook klant. Wat heeft deze klant nodig om succesvol de opleiding te doorlopen? Werk klantgericht en niet aanbodgericht. De taalachterstand van de deelnemer is niet enkel het probleem van de docent Nederlands; het hele team moet er in alle lessen aan werken.
  • Extra studieloopbaanbegeleiding is een essentieel instrument voor deze doelgroep

Deze case is een voorbeeld van doel 8 van het Techniekpact: Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Noordwest 
  • Actielijn: Leren in de Techniek
  • Projectleider: Kees de Waerdt
  • Doel: Een laagdrempelige techniekopleiding bieden aan mensen met een achterstand in de Nederlandse taal en deze bemiddelen naar werk. 
  • Projectpartners: Capabel, ROC Midden Nederland, gemeenten

MEER CASES BIJ DOEL 8