Home

Docentontwikkelteam Scheikunde: voor goed onderwijs

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 6

Claudia Struijlaart is scheikundedocent op Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. Struijlaart hoeft er niet van overtuigd te worden dat onderwijs en praktijk beter op elkaar aan moeten sluiten. Integendeel, zij strijdt actief voor duurzame onderwijsvernieuwing. Ze is voorzitter van het Limburgse docentontwikkelteam Scheikunde en houdt zich bezig met eduScrum, een manier van lesgeven die leerlingen stimuleert om zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van een team. De maatschappij heeft behoefte aan leerlingen die zelf leervragen formuleren en de antwoorden zoeken in samenwerking met elkaar en de praktijk.

“Leerlingen kunnen zelf leervragen formuleren en oplossen”

“Alle scheikundedocenten in Limburg zijn automatisch lid van het docentontwikkelteam (DOT). De DOT Scheikunde wordt gefaciliteerd en actief bijgestaan door Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). CHILL is een sterke verbindende factor in Limburg tussen leerlingen, studenten, docenten en bedrijven. Bedrijven vragen om vaardigheden die in het onderwijs niet worden getoetst: analyseren, onderzoeken, samenwerken. Het onderwijs was altijd sterk in het verbeteren van toetsen, het gebruik van de rode pen. Maar een bedrijf neemt je juist aan om de dingen waar je goed in bent.”

“Het bedrijf Chemtrix is in het kader van die groene chemie nu bezig om samen met de DOT Scheikunde een mini-reactor te ontwikkelen. Docenten gaan een practicum doen bij CHILL en kijken hoe ze dit kunnen vertalen naar hun lessen. Het lesmateriaal dat bij de DOT wordt bedacht, is dus niet opgesteld in de vorm van modules en lesbrieven. Er zijn echte praktijkcasussen, filmpjes en escaperoom-achtige opdrachten. Iedere docent kan er materiaal uithalen om te gebruiken zoals hij of zij dat zelf wil. Goed onderwijs geven is voor iedereen het doel.”

“Vakoverstijgende DOT’s staan hoog op mijn verlanglijstje.”

Het hele interview met Claudia Struijlaart is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 6 van het Techniekpact: Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master

MEER CASES BIJ DOEL 6