Home

Docenten kunnen geleerde direct toepassen in de les

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 6

Barbara Evertsen, Radboud Universiteit, is coördinator van het VO-HO netwerk Arnhem-Nijmegen. Evertsen heeft geologie gestudeerd en ruim tien jaar in de ingenieurswereld gewerkt. In 2008 is zij overgestapt naar onderwijsprojecten. Zo is ze betrokken geweest bij het opzetten van het HAN College of Technology, dat ook een partner is in het VO-HO netwerk Arnhem-Nijmegen. Techniek in het onderwijs vindt Evertsen belangrijk.

“Je krijgt mooie bedrijfspraktijk in de theorie”

“We onderhouden vanuit het netwerk contact met bedrijven, provincies, VO-scholen en andere betrokkenen. We inventariseren vragen en behoeften en stemmen deze af met het aanbod.”

“Bij de nascholing voor docenten sluiten we aan op vernieuwingen in de curricula. Vanuit de universiteit en hogeschool geven we daar invulling aan en leveren we context. We letten erop dat docenten het geleerde direct in de les kunnen toepassen.”

“Bedrijven vinden het leuk om iets te doen voor het onderwijs. Binnen het netwerk is inmiddels een stuurgroep geïnstalleerd waaraan ook bedrijven gaan deelnemen. Daarmee maken we de bedrijfsbetrokkenheid structureel. Samenwerking met het bedrijfsleven levert met name op dat je mooie bedrijfspraktijk in de theorie krijgt.”

Het hele interview met Barbara Evertsen is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 6 van het Techniekpact: Professionalisering vo-docenten en meer vo-docenten met een educatieve master

MEER CASES BIJ DOEL 6