Home

foto: © TechniekBeeldbank.nu

De techniekcoach: ervaringen van scholen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 1

Meer dan 400 basisscholen in heel Nederland worden ondersteund door een techniekcoach; de vraag van de school staat hierbij centraal. Techniekcoaches helpen scholen om Wetenschap & Technologie (W&T) een vaste plek te geven in het dagelijkse onderwijsaanbod. Scholen krijgen bijvoorbeeld hulp bij het opnemen van W&T in het beleid, bij de inrichting van een technieklokaal of bij het enthousiasmeren van de leerkrachten. Lees hieronder wat de ervaringen van scholen zijn die een techniekcoach inschakelden:

“Samenwerken met bedrijven om onze leerlingen een beter beeld te geven van technische beroepen. Met die vraag stapten wij naar de techniekcoach. Vervolgens hebben we met zijn hulp enthousiaste bedrijven gevonden die we nu structureel, met verschillende klassen bezoeken.”

-Frank Klein, coördinator scholenkoepel Kits Primair in Beilen

“Het hele team meekrijgen, zodat alle leerkrachten in de klas aandacht besteden aan Wetenschap & Techniek. Dat was mijn doel. De techniekcoach liet de leerkrachten zien hoe je met alledaagse voorwerpen al heel gemakkelijk een wetenschap- en techniekles kunt geven en hoe je het integreert in andere vakken.”

-Eddy Werger, directeur De Broekheurne in Enschede

"We werken al met een lesmethode (Argus Clou) waarin Wetenschap & Techniek een vaste plek heeft, maar we wilden nog iets extra’s doen. Samen met een techniekcoach hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Daar is Technoman uitgekomen: een ‘superheld’ voor wie geen technische uitdaging te groot is.”

-Edwin Reijnen, leerkracht OBS De Wissel in Born

“Wij wilden dat Wetenschap & Techniek een vaste plek zou krijgen in het curriculum. Gekoppeld aan de kerndoelen en de doorlopende leerlijn. Met hulp van een techniekcoach komt het nu steeds vaker terug in de bestaande vakken, zoals taal, rekenen en aardrijkskunde.”

-Sanne van Pol, techniekcoördinator en leerkracht Lahrhof in Sittard

“Op onze school zijn zelf ontdekken en ervaren belangrijke speerpunten van het onderwijs. We zochten daarom naar een werkwijze die de lessen structureel praktischer maakt. Samen met een techniekcoach bedachten we een systeem dat naadloos aansluit bij de veelgebruikte lesmethode Naut.”

-Nynke van der Zijl, directeur basisschool De Trede in Haule

Benieuwd naar de complete ervaringsverhalen? Deze zijn hier te lezen.

Over de Techniekcoaches

Techniektalent.nu heeft een netwerk van vrijwillige techniekcoaches die scholen op uiteenlopende manieren helpt om een begin of een doorstart te maken met onderwijs op het gebied van W&T. Zo enthousiasmeren zij bijvoorbeeld leerkrachten voor W&T en helpen hen bij het geven van technieklessen. Dit doen ze door ideeën en goede voorbeelden aan te dragen en door de mogelijkheden en kansen voor leuk techniekonderwijs in de praktijk te laten zien. >>Lees meer>>

Deze cases zijn voorbeelden van hoe wordt bijgedragen aan doel 1 van het Techniekpact: Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan

Foto: TechniekBeeldbank.nu

MEER CASES BIJ DOEL 1