Home

Communities for Development

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 8

CHILL* – Chemelot Innovation and Learning Labs – versterkt de innovatiekracht van bedrijven in de chemiesector. Bij CHILL maken ze een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar waar bedrijven (van start-up tot multinational) en kennisinstellingen (van mbo tot wo) samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. Ze zorgen ervoor dat er voldoende, uitmuntend opgeleide mensen voor de sector beschikbaar komen én ze leveren een bijdrage aan de profilering van de moderne chemie en haar rol in een leefbare samenleving. CHILL biedt state-of-the-art laboratoriumvoorzieningen en onderwijs.

“Het belangrijkste is toch wel je Unique Selling Point (USP). Dat moet je hebben omdat je dan laat zien dat je heldere keuzes kunt maken. Dat bedenk je niet zomaar. Dat is een proces. Een combinatie van luisteren naar wat er al is gedaan en naar wat studenten en ondernemers willen. Nu, na 3 jaar na de start, kunnen we met recht én met trots zeggen dat het is gelukt: de verbinding is er.”

Aan het woord zijn Peter Engelen, Cyriel Mentink en Marous Kuijer.

Lees verder op www.wijzijnkatapult.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 8 van het Techniekpact: Verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs. 


*CHILL is opgericht als een samenwerking tussen de ‘Founding Fathers’ SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Maastricht University.
Als Centre of Expertise (CoE, hbo gerelateerd) en Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV, mbo gerelateerd) geven zij bij CHILL vorm en inhoud aan het Nederlandse topsectorenbeleid.

MEER CASES BIJ DOEL 8