Home

Centre of Expertise Food

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 10

Centre of Expertise Food is een publiek-privaat samenwerkingsverband van vier hogescholen die samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren naar actuele vraagstukken in de voedselindustrie. Het doel hiervan is om het onderwijs op de hbo’s beter af te stemmen op de ontwikkelingen in de foodsector. Daarnaast beschikken bedrijven door deze samenwerking sneller over antwoorden of oplossingen. 

Centre of Expertise Food (CoE Food) is een samenwerkingsverband van de hogescholen HAS Hogeschool (’s Hertogenbosch en Venlo), Van Hall Larenstein (Leeuwarden en Velp), Vilentum Hogeschool (Dronten, Almere en Wageningen) en Inholland (Delft en Amsterdam). Het doel van CoE Food is het ontwikkelen van toegepaste kennis en zo bij te dragen aan vernieuwing van het onderwijs en innovaties in de markt. CoE Food ontwikkelt daartoe onderzoeksprogramma’s op relevante food-thema’s, die mede door het bedrijfsleven - vertegenwoordigd in de Bedrijvenraad – zijn vastgesteld. De focus ligt op drie thema’s: gezonde productsamenstelling, beleving van voedsel door de consument en duurzame productie van voedingsmiddelen. “De consument wordt steeds kritischer”, zegt Hans Hilbrands, Directeur Food Technology van HAS Hogeschool en de programmaleider. “Het is daarom belangrijk om transparant te zijn over voedselketens en over productieprocessen. Ook is het belangrijk om gezonde voeding te produceren, met minder suiker en vet, terwijl het voedsel toch smaakvol blijft. Bedrijven zijn op zoek naar manieren om aan die vraag te voldoen.”

CONSERVERINGSTECHNIEKEN

Het CoE Food heeft de ambitie om de aantrekkelijkheid van het onderwijs in de Agri&Food-sector te vergroten. Studenten laten werken aan echte vragen van het bedrijfsleven, is een manier om onderwijs interessanter te maken. Een van de lopende projecten van CoE Food is een onderzoek naar de noodzaak van nieuwe conserveringstechnieken. Op verzoek van de vestiging in Boxmeer van machinefabriek voor de vleessector Marel Townsend Further Processing BV onderzoeken de hogescholen Van Hall Larenstein (VHL) en HAS Hogeschool de mogelijkheden van nieuwe conserveringstechnieken. “In dit project zie je de kracht van de samenwerking in de praktijk”, zegt Hilbrands. “HAS Hogeschool brengt procestechnologische kennis en expertise in, VHL brengt kennis in van microbiologie en er participeren naast Marel nog een Duits bedrijf en een adviesbureau dat zich bezig houd met warmtetechnologie.” Het onderzoek heeft voor het onderwijs op beide hogescholen veel meerwaarde. Zo hebben de betrokken docenten en studenten hun kennis op hun vakgebied - vleestechnologie, procestechnologie, microbiologie en voedselveiligheid - kunnen verdiepen en vindt er kennisdeling plaats tussen VHL en HAS Hogeschool. Daarnaast ontwikkelen studenten en docenten hun onderzoeksvaardigheden. Ten slotte zorgt de intensieve samenwerking met externe partners ook voor spin-off op andere gebieden, zoals stageplaatsen, gastsprekers, excursies en onderwijsmaterialen.

LANGLOPEND ONDERZOEK

Naast de studenten die van dit onderzoek hun afstudeerproject hebben gemaakt, nemen docenten aan het onderzoek deel. “Een afstudeerproject duurt twintig weken”, zegt Hilbrands, “maar een onderzoek als dit neemt twee jaar in beslag. Daarom zetten we docent-onderzoekers met specifieke expertise in, die zorgen voor de continuïteit.” Bedrijven zijn geïnteresseerd in dit type langlopend onderzoek, weet Hilbrands. “Anders dan bij de universiteit, waar het fundamenteel onderzoek plaatsvindt, ligt aan toegepast onderzoek een concrete vraag ten grondslag en is er ook een eindtijd. Op deze manier kunnen hogescholen samen met bedrijven toegepaste kennis creëren.”

MKB-BEDRIJVEN

De bedrijven waarop het Centre of Expertise Food zich met name richt, lopen voorop met innovaties. De sector ‘Agri&Food’ behoort tot de topsectoren. In tegenstelling tot grote bedrijven, beschikken MKB-bedrijven meestal niet over Research en Development-afdelingen en vinden zij ook niet makkelijk hun weg naar subsidies. Een belangrijk doel van CoE Food is om ook de innovatiekracht van het MKB te stimuleren. Hilbrands: “Soms komt een bedrijf zelf met een vraag. Maar wij kunnen ook bepaalde innovatievragen voorleggen aan mogelijk geïnteresseerde bedrijven en andere externe partijen. Een van de onderzoeksprojecten die we hebben opgestart is ‘Voeding voor Senioren’. Daarmee willen we nieuwe producten ontwikkelen voor deze doelgroep, bijvoorbeeld een hartig tussendoortje voor mensen met kauw- en slikproblemen. Daaraan doen een groep van bedrijven en zorginstellingen mee. Zo maken we innovaties ook voor MKB-bedrijven interessant.” 

CENTRES OF EXPERTISE

Centre of Expertise Food is een van de 26 Centres of expertise die in Nederland zijn opgericht om de kwaliteit van het hbo-onderwijs te bevorderen. Ondernemers, wetenschappers, overheden, docenten en studenten vormen publiek-private samenwerkingsverbanden die aansluiting zoeken op de regionale kennisinfrastructuur. Het CoE Food sluit aan bij de topsector Agri&Food.

TIP

  • Om voortgang te boeken in een onderzoek is het belangrijk dat binnen de onderwijsinstelling mensen zich ‘eigenaar’ voelen van de kennisontwikkeling. Het Centre of Expertise Food heeft bijvoorbeeld binnen de hogescholen docentonderzoekers de regie gegeven over een onderzoeksthema.

Deze case is een voorbeeld van doel 10 van het Techniekpact: Afstemming tussen ho-instellingen met bedrijfsleven en binnen het ho, en meer aandacht voor internationaal en technisch talent

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Zuidoost
  • Actielijn: Leren in de Techniek
  • Programmaleider: Hans Hilbrands
  • Doel: Samen met het bedrijfsleven toegepaste onderzoeksprogramma’s ontwikkelen op de thema’s gezonde productsamenstelling, beleving van voedsel door de consument en duurzame productie van voedingsmiddelen; het toegankelijk maken van kennis voor bedrijven in de voedselsector; en onderwijsprogramma’s ontwikkelen die aansluiten bij actuele ontwikkelingen. 
  • Projectpartners: HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland, Hogeschool Vilentum, externe stakeholders (bedrijven)

MEER CASES BIJ DOEL 10