Home

Bètapartners: VO-HO netwerk regio Amsterdam

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

“We gaan de samenwerking met de lerarenopleidingen versterken”

Agnes Kemperman, Vrije Universiteit Amsterdam, Programmamanager Bètapartners.

“Door de intensieve samenwerking met de 44 scholen en de vier HO-instellingen in de regio Amsterdam zijn we in staat om met elkaar de aansluiting tussen VO en HO te verbeteren, bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe vakinhouden (een uitdagend curriculum) en aan de professionalisering van bètadocenten. Daarmee creëren we een structurele verbinding tussen VO en HO die de kwantiteit en de kwaliteit van de instroom in de bèta-technische opleidingen op peil houdt, en voldoen we ook aan de maatschappelijke behoefte aan bètatechnische beroepen.”

“Daarnaast zijn er een aantal mooie bijvangsten: schoolleiders en de staf van de vier HO-instellingen, VO- en HO-docenten, leerlingen en studenten gaan met elkaar het gesprek aan over onderwijs. Dat leidt ook tot het betrekken van de lerarenopleidingen. Daarmee komen dan naast de inhoudelijke samenwerking ook thema’s als het docententekort op de agenda van de instellingen. De verbinding leggen tussen VO en HO levert op deze manier een sterke gezamenlijke basis waarbij de aansluitingsproblemen in de keten aangepakt kunnen worden.”

Het hele interview met Agnes Kemperman is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo (naar het mbo en) ho.

MEER CASES BIJ DOEL 5