Home

Brainport Talent Centre

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 11

Brainport Talent Centre is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Brainport regio en Nederland. Het doel is om de ‘vijver’ van technici en informaticaspecialisten te vergroten, zodat bedrijven hun vacatures beter kunnen invullen. Brainport Talent Centre zoekt en matcht kandidaten via de Brainport Talentbox en onderneemt wereldwijd activiteiten om te zorgen voor een continue stroom van talent naar de Brainport regio.

Het Brainport Talent Centre is een programma van Brainport Development, een economische ontwikkelingsorganisatie die samen met partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt aan het versterken van Brainport Regio Eindhoven. Het Brainport Talent Centre heeft als doel intensieve samenwerking te bewerkstelligen tussen bedrijven en kennisinstellingen als het gaat om het aantrekken en delen van talent. Een belangrijk uitgangspunt is dat de talenten zelf centraal staan. Het opzetten van dit Brainport Talent Centre was een wens van de werkgevers in Brainport regio Eindhoven, een belangrijke ‘thuishaven’ van de topsector High Tech Systemen. 

TECHNOLOGIEPACT BRAINPORT

In deze regio werken gemeenten en high-tech-bedrijven als ASML, FEI en Philips in ketens met mkb-bedrijven en in samenwerking met kennisinstellingen zoals TU/e, Fontys, TNO en Holst Centre aan innovaties op het gebied van onder meer energie, mobiliteit en gezondheid. Vooruitlopend op Techniekpact 2020 stelde Brainport Development in februari 2013 het ‘Technologiepact Brainport’ op, waarin een voorzet wordt gedaan voor maatregelen op nationaal en regionaal niveau die de ontwikkeling van de regio en de economische groei zou stimuleren. Aantrekken van (internationaal) bètatechnisch talent is in dit Technologiepact Brainport een van de actielijnen. De ondertekening van het Techniekpact 2020 een paar maanden later maakt een versnelde uitvoering van dit Technologiepact Brainport mogelijk. 

BRAINPORT TALENTBOX

De Brainport Talentbox is een onderdeel van het Brainport Talent Centre.“Er is een groot tekort aan technologisch en it-talent”, zegt Yvonne van Hest, Programmamanager Arbeidsmarkt bij Brainport Development. “Met de Talentbox kunnen we over de hele wereld kandidaten vinden voor beschikbare banen. Het systeem analyseert een cv en laat zien welke bedrijven vacatures hebben die matchen met het profiel van de kandidaat. Daarnaast is met de werkgevers afgesproken dat zij kandidaten die zij zelf afwijzen, maar die wel het juiste profiel hebben, doorverwijzen naar andere werkgevers.” De Talentbox wordt gefinancierd door regionale overheden en werkgevers gezamenlijk. Via de Talentbox komen er starters, ervaren professionals en afstudeerders van over de hele wereld naar Eindhoven. Omgekeerd vertrekken Nederlanders naar het buitenland, om daar ervaring op te doen. De Talentenbox bevat nu, na een half jaar, zo’n 1.000 profielen. Er doen inmiddels 28 bedrijven en kennisinstellingen mee.

BRANDING

Naast Brainport Talentbox voert Brainport Talent Centre ook andere stimuleringsactiviteiten uit. “Branding is erg belangrijk. Hoogopgeleiden moeten weten van ons bestaan. Daarom staan we op beurzen en onderhouden we contacten met onder meer Leuven en Spaans Baskenland.” Een succesvol programma is het Erasmus+-programma. Buitenlandse mbo,- hbo- en universitair geschoolden kunnen met Europese middelen een traineeship doen in Nederlandse bedrijven. “In Spanje is veel werkloosheid onder jongeren. Wij krijgen hiermee talenten binnen en zij doen internationale ervaring op. En als de economie in Spanje aantrekt, hebben ze er daar ook wat aan.” 

NETWERKEN

Een derde activiteit is het opzetten van netwerken. “Hiermee willen we zowel kennisdelen als de naamsbekendheid van de regio vergroten. Het wordt een online en live netwerk waarin vakmensen, zoals chief technology officers maar ook professoren, met elkaar ervaringen uitwisselen en deze delen met vakmensen uit de hele wereld. We willen via dit netwerk onder meer communiceren over Brainport: waar zijn we goed in in onze regio, waar zijn we trots op. Daarnaast zijn er steeds meer internationals in onze regio. Als zij teruggaan naar hun eigen land, of weer naar een ander land verhuizen, wil je hen als ambassadeur van de Brainport regio kunnen inzetten. En dat doen ze graag, mits ze hier een prettige tijd hebben gehad.”

TIPS

  • Kijk naar wat je regio of stad aantrekkelijk maakt voor de technici die je werft en maak daarvan gebruik bij je werving. Dit doe je door continu in gesprek te zijn met je doelgroepen, de talenten dus. Weten wat zij willen is essentieel.
  • Blijf dynamisch. Over drie jaar kan de wereld er heel anders uitzien.

Deze case is een voorbeeld van doel 11 van het Techniekpact: Integrale samenwerking van regionale en sectoralen netwerken bevorderen.

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Zuidoost
  • Actielijn: Werken in de Techniek
  • Programmamanager: Yvonne van Hest
  • Doel: Het Brainport Talent Centre is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden met als doel nationaal en internationaal tech- en IT-talent aan te trekken, te delen en te behouden en om expertise op dat gebied te ontsluiten.
  • Projectpartners: Partnerschap van 28 bedrijven en kennisinstellingen, waaronder: ASML, Bosch, NTS Groep, Frencken, TNO, Segula, Vanderlande, Holst Center, Neways, FEI, Inalfa Roof Systems, Smits Machinefabriek, Dorel.

MEER CASES BIJ DOEL 11