Home

Bouwmensen in het Wolfsbos

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 9

Leerlingen van RSG Wolfsbos in Hoogeveen zijn in januari 2017 gestart met het volgen van het keuzevak ‘Daken en Kapconstructies’ in het opleidingscentrum van Bouwmensen. Een pilot, maar Egbert Hidding van Bouwmensen en Petra Hummel van het Wolfsbos zijn het er nu al roerend over eens: ‘Zo kan het technisch aanbod van het vmbo in Drenthe op peil blijven.’

De combinatie van elkaar snel opvolgende technologische innovaties en een dalend aantal leerlingen was voor het Wolfsbos meer dan genoeg aanleiding om de handen ineen te slaan met het bedrijfsleven. Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel, dat opleidingen in de bouwbranche verzorgt, bleek de gedroomde partner. Petra Hummel, projectleider Techniek op het Wolfsbos: ‘Dit is echt een aanrader voor andere scholen. Je kunt wat voor elkaar betekenen. De samenwerking is als vanzelf gegroeid. We hadden al langer contact met elkaar en van het een kwam het ander.’ Egbert Hidding, directeur-bestuurder van Bouwmensen: ‘Dit initiatief leidt ertoe dat het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten en dat je modern onderwijs kunt bieden, omdat wij dicht op de aannemerij zitten, weten wat er op de bouwplaats speelt en aan welke vakmensen er behoefte is. Zo kun je veel sneller inspelen op innovatieve technische ontwikkelingen.’

Een heuse docent

In acht weken volgen leerlingen de praktijklessen die bij het keuzevak horen. Vroeg in de ochtend vertrekt een bus, beschikbaar gesteld door Bouwmensen, vanaf het Wolfsbos naar het opleidingscentrum van Bouwmensen in Ruinen. Zowel theorie- als praktijklessen worden daar gevolgd. Het keuzevak bestaat uit een lessencyclus die duurt van eind oktober tot eind maart en wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Egbert: ‘Je kunt ervoor kiezen om de theorielessen bij het bedrijf te geven zoals Wolfsbos doet, maar ik ben nu ook in gesprek met een vmbo in Meppel en daar willen ze de theorie op school geven. Dan doen wij alleen de ondersteunende theorie op het vakgebied waar we mee bezig zijn. Dat kan allemaal in dit model.’ De lessen worden gegeven Leerlingen bij Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel door een docent, binnenkort afgestudeerd aan de lerarenopleiding van Windesheim in Zwolle. Petra: ‘Uiteraard hebben wij het lesprogramma met hem afgestemd en heb ik bij hem in de klas gekeken. Het is een jonge vent, die makkelijk contact maakt met de leerlingen. Natuurlijk moet hij zich nog een paar dingetjes eigen maken, maar daarin begeleidt het Wolfbos hem uiteraard. Het is dus niet zo dat we zeggen: Bouwmensen, hier heb je de leerlingen, zoek het verder maar uit!’

Volkswagenbusje

Beide partijen profiteren van deze samenwerking. Bouwmensen wil graag bruikbare arbeidskrachten kunnen afleveren aan de aangesloten bedrijven. Hidding: ‘Ik loop al jaren met die ideeën en eindelijk komt het ervan. Ik heb ooit een Volkswagenbusje gekocht en daar teksten op laten zetten die hier reclame voor maken. Niet bij nadenken, gewoon aanbieden en ook niet denken: o, wat kost het een boel geld, nee, wij zijn er voor opgericht om de aannemerij van voldoende goedopgeleide vakkrachten te voorzien.’ Maar ook de school profiteert, aldus Petra: ‘Allereerst hebben we door deze samenwerking meer ruimte in onze formatie gekregen. Maar dit model zorgt er ook voor dat de leerlingen extra gemotiveerd raken. Ze denken: “Hé, ik ga niet naar school, hier leer ik pas echt wat ik nodig heb.” Ze hebben helemaal niet door dat ze met precies hetzelfde lesmateriaal werken als op school. Bovendien worden ze in nieuwe werkkleding gehesen door Bouwmensen. Vinden ze prachtig, ze lopen er ook op school mee te pronken. Ze voelen zich uitverkoren om daar bij te horen!’

Drietrapsraket

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het samenwerkingsmodel brede ingang vindt in heel Drenthe. Meppel en Hoogeveen zijn al ‘om’, voor de andere locaties loopt Egbert Hidding zich de benen uit het lijf: ‘Ik ga naar de scholen toe, om ze uit te nodigen en te informeren. Onze benadering is een soort drietrapsraket. De eerste trap bestaat eruit dat wij de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool hierheen halen om lessen te volgen. We hebben een theater gebouwd, een computerlokaal met simulaties van bijvoorbeeld het rijden met graafmachines en een praktijklokaal, zodat we leerlingen kunnen opsplitsen in kleinere groepen. De tweede trap zijn de leerlingen die naar het vmbo gaan, met name de tweedeklassers die een beroepskeuze moeten maken. De derde trap zijn leerlingen uit de vierde klas die één dag per week hun keuzevakken volgen.’ Petra: ‘En misschien goed om nog eens te zeggen: wij als school bepalen wat ze moeten leren en Bouwmensen voert dat uit. Tot volle tevredenheid.’

Dit is een van de inspirerende voorbeelden uit de publicatie Behoud van het technisch vmbo en draagt bij aan de realisatie van doel 9 van het Techniekpact: Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af

MEER CASES BIJ DOEL 9