Home

Bouwen aan een duurzaam netwerk van stagebedrijven

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 7

Bedrijfsstages als onderdeel van de Lerarenopleiding

James Serra, lerarenopleider scheikunde, is binnen de NHL in Leeuwarden trekker van de Bedrijfsstages Lerarenopleiding van het programma STEM Teacher Academy. Het idee achter de stages is dat de studenten, maar ook de docenten van de lerarenopleiding, makkelijker de verbinding kunnen leggen tussen de vakinhoud en de beroepspraktijk.

Serra: “Veel van onze hbo-studenten komen uiteindelijk te werken op het (v)mbo. Daar blijkt vaak dat hun theoretische basis eigenlijk onvoldoende aansluit bij de behoefte van de leerlingen aan meer praktische kennis. De stages helpen om die kloof te overbruggen en maken de opleiding ook gewoon leuker.”

Lees hier verder.


Deze case is een voorbeeld van doel 7 van het Techniekpact: Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij opleiden docenten beroepsonderwijs.

Dit is een van de goede voorbeelden binnen STEM* Teacher Academy. Dit programma levert -i.s.m. het bedrijfsleven- een bijdrage aan de ambitie om (toekomstige) bètatechniekdocenten in het voortgezet onderwijs up-to-date te houden, zodat zij technologische veranderingen kunnen opnemen binnen hun onderwijs en hierdoor hun leerlingen contextrijk les kunnen geven.

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Het programma is in 2014 gelanceerd en draagt bij aan de actielijnen gericht op leraren geformuleerd in het Techniekpact, komend vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken, en de ambitie van de lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken.

MEER CASES BIJ DOEL 7