Home

Bevingsbestendig vmbo

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

Als je het over krimp hebt, gaat er niets boven Groningen: de gemeente Delfzijl is koploper in Nederland. De leerlingenaantallen krimpen hard mee, zeker in het technisch vmbo. En dat terwijl de bouw in die provincie schreeuwt om personeel: iedereen in Nederland weet waarom. Vandaar dat twee vmbo-scholen in Delfzijl en Uithuizen gezamenlijk vol inzetten op techniek, waaronder het profiel Bouwen, Wonen en Interieur.

Delfzijl heeft tot 2040 te maken met een dalend bevolkingsaantal en daarmee een flinke leerlingendaling. Voor het plaatselijke Eemsdeltacollege voor vmbo was het dan ook al jaren een flinke toer om de profielen, waaronder PIE (Produceren, Installeren en Energie), vol genoeg te krijgen. Vijfentwintig kilometer naar het noordwesten was de situatie op het Hogeland College in Uithuizen niet veel beter. Ook daar steeds minder aanmeldingen voor de technische profielen.

Van elkaar beconcurreren worden de beide vmbo-scholen niet wijzer. Ite Klaveringa, directeur vmbo locatie Sikkel van Eemsdeltacollege nam daarom twee jaren geleden contact op met zijn ambtsgenoot van het Hogeland College, Tjeerd Nanninga. Ite: ‘We waren het er roerend over eens dat, nu we in de toekomst de volumes afzonderlijk niet meer zullen halen, we dat voortaan samen moesten doen.’ Maar verrassend genoeg niet speciaal voor PIE.

Bevingschade

Hoewel, verrassend... Iedereen in Nederland weet natuurlijk dat in Groningen niet alleen de bevolking krimpt, maar dat ook de bodem daalt, en wel schoksgewijs: door aardbevingen. Met als gevolg verzakte huizen, scheuren in muren en noem maar op. Ite: ‘Om al die bevingschade te herstellen of om voor nieuwe huizen te zorgen, is er in de bouw heel veel werk aan de winkel. Aanvankelijk vonden we PIE als profiel het meest voor de hand liggen, vanwege de industrie hier in de regio. Maar mede naar aanleiding van gesprekken met Bouwend Nederland, dat zich afvroeg waarom we eigenlijk geen bouw in ons aanbod hadden, zetten we nu ook vol in op Bouwen, Wonen en Interieur (BWI).’ Door de samenwerking tussen Hogeland en Eemsdeltacollege was het volume leerlingen bij het begin van het schooljaar 2016-2017 goed op peil, vertelt Ite: ‘Samen bleken we 24 leerlingen voor het derde leerjaar te hebben. Omdat wij vanwege ons techniekbrede verleden geschikte lokalen hebben, komen de leerlingen uit Uithuizen nu vier weken per jaar naar Delfzijl toe, vervoer per bus hebben we weten te regelen.’

Kadetten

Dat mag geregeld zijn, een punt van zorg is nog de vervolgopleiding, niet alleen voor BWI, maar voor techniek in het algemeen. In Appingedam, dat grenst aan Delfzijl, zit weliswaar een mbo, maar ook die opleiding is in de loop der jaren gekrompen. Ite: ‘Ze hadden daar Verzorging, Dienstverlening én Techniek. Maar die laatste afdeling is in 2014 dichtgegaan, wegens gebrek aan studenten. Nu moeten die naar de stad Groningen, en dat is ver.’ Wat in Delfzijl nog wel fier overeind staat, is de vermaarde Zeevaartschool, met op mbo-niveau de opleiding Energy & Maritime. Eemsdeltacollege is hofleverancier. Ite: ‘Leerlingen met een theoretische leerwegprofiel met techniek in hun pakket kunnen daar terecht. In onze loopbaanoriëntatie besteden we veel aandacht aan de mogelijkheid om die opleiding te gaan volgen, onze mentoren hebben er zelfs speciale gesprekstechniektrainingen voor gevolgd.’

Een nieuwe campus

Terug naar het mbo in Appingedam. De nood is na sluiting van de techniekafdeling hoog, maar de redding is nabij: over drie jaar zal Appingedam een gloednieuwe campus voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en mbo rijker zijn. Alles op één locatie: doorlopende leerlijnen liggen dan in het verschiet. Ite: ‘Ons Eemsdeltacollege is momenteel gehuisvest in vier gebouwen, die allemaal niet bevingbestendig zijn. Het is voor ons dan ook een uitkomst dat die nieuwe campus er komt, het is goedkoper om een nieuw schoolgebouw neer te zetten dan om die vier oude gebouwen op te knappen.’ Of er dan ook een nieuwe locatie voor de vorige jaar gestarte bouwopleiding zal verrijzen, is nog even de vraag. Ite: ‘We zijn daar nog niet over uit. Een andere optie is namelijk om een gebouw neer te zetten ergens halverwege Uithuizen en Delfzijl, om het Hogeland College tegemoet te komen.’ Maar waar de gebouwen ook komen te staan, één ding is zeker: ze zullen bevingbestendig zijn, net als het techniekonderwijs in Groningen zelf.

Dit is een van de inspirerende voorbeelden uit de publicatie Behoud van het technisch vmbo en draagt bij aan de realisatie van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

MEER CASES BIJ DOEL 4