Home

Behoud van bètatalent binnen VO-HO door leerlingactiviteiten U-Talent

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Berenice Michels, Universiteit Utrecht, Directeur U-Talent. Sinds mei 2016 is Michels directeur van U-Talent. Na haar studie Meteorologie aan Wageningen Universiteit en de lerarenopleiding Natuurkunde heeft zij tien jaar als natuurkundedocent gewerkt. Daarna is ze bij SLO gaan werken als leerplanontwikkelaar voor de exacte vakken in de Tweede Fase. Hier had zij een coördinerende rol in de vakvernieuwing en heeft zij zich onder andere beziggehouden met de ontwikkeling en implementatie van NLT.

“Netwerken zijn de essentiële schakel tussen nationaal beleid en individuele scholen”

“We geven havo- en vwo-leerlingen een beeld van het bètaonderwijs op de hogeschool en universiteit. Zo helpen we leerlingen bij de studiekeuze. Door de leerlingenactiviteiten van U-Talent behouden we bètatalent.”

 “Netwerken zijn de essentiële schakel tussen nationaal beleid en individuele scholen. Kijk naar Onderwijs2032. We willen dat docenten hier een rol in spelen. Docenten nemen deel aan de netwerken, dus kunnen de netwerken als schakel fungeren.”

“We hebben een duurzame verbinding met scholen gecreëerd. U-Talent is een gezamenlijke exercitie waarin VO-scholen, universiteit en hogeschool als gelijkwaardige partners met elkaar omgaan.”

Het hele interview met Berenice Michels is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

MEER CASES BIJ DOEL 5