Home

Beeldvorming maakt bètavakken aantrekkelijk voor leerlingen

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 4

Jacqueline Bouwman is natuurkundedocent op het Rietveld Lyceum in Doetinchem. De school doet onder meer mee met de havo Bètadag en de profielwerkstukdagen. Maar ook aan andere activiteiten, Bouwman is  daar een groot voorstander van. Vooral als er een prijs mee te winnen valt, zijn leerlingen enthousiast.

“Beeldvorming is belangrijk voor de aantrekkingskracht van de bètavakken”

“Activiteiten als de Bètadagen zijn onmisbaar. Beeldvorming is zo belangrijk, zeker als het erom gaat meer meiden aan te trekken voor de bètavakken.”

“In mijn lessen geef ik ook een transparant beeld van de verschillende bètatechnische beroepen, gekoppeld aan vervolgstudies.”

“Ook voor docenten zijn de activiteiten belangrijk, we moeten op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in het werkveld zodat we leerlingen beter kunnen voorbereiden en begeleiden naar een juiste studiekeuze.”

Het hele interview met Jacqueline Bouwman is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 4 van het Techniekpact: Voldoende vo-leerlingen kiezen voor een bètatechnisch profiel

MEER CASES BIJ DOEL 4