Home

Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe: opleidingstraject verspaner

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 9

In de Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe werken bedrijven en het Drenthe College in Emmen intensief samen aan een opleidingstraject tot verspaner. De tweejarige opleiding vindt grotendeels plaats binnen de bedrijven. Mbo-docenten verzorgen theorielessen en aanvullende lessen praktijkvaardigheden. De kleinschaligheid en de nauwe samenwerking met bedrijven maken trajecten op maat mogelijk.

Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe is een stichting waarin veertien bedrijven participeren. Het doel ervan is het opleiden van verspaners. Een verspaner maakt onderdelen van, bijvoorbeeld, metalen en kunststoffen voorwerpen met (computergestuurde) machines. De veertien bedrijven hebben allemaal behoefte aan instroom van verspaners, en de schrik sloeg hen dan ook om het hart, toen een paar jaar geleden bleek dat het ROC Drenthe College in Emmen zou stoppen met de verspaner-opleiding. “Er zijn in deze regio ongeveer zestig bedrijven op enigerlei wijze met verspanen bezig”, zegt John van der Laan, initiatiefnemer en bestuurslid van de stichting. “Het is daarom belangrijk dat er aanbod is. Met een aantal ondernemingen die werkzaam zijn in de verspaning hebben we nu de Bedrijfsvakschool opgericht.” Het belang voor de regio is groot. Van der Laan: “Binnen vijf jaar stromen er zo’n 110 mensen uit, dus we krijgen te maken met een aanzienlijke vervangingsvraag. Daarnaast wil je als bedrijf ook kunnen groeien. Daar heb je goede vakmensen voor nodig. Als je die in je eigen regio niet vindt, is het een optie te verhuizen naar een andere regio.” Met het Techniekpact Noord-Nederland investeert de provincie Drenthe in een sterke technieksector. De provincie en de gemeente Emmen hebben dan ook een startsubsidie beschikbaar gesteld.

CULTUURVERSCHIL

In november 2014 hebben de eerste elf jongeren tussen de 16 en de 21 jaar hun contract getekend. De BVT detacheert hen bij de leerbedrijven voor drie dagen in de week. De andere twee dagen worden theorie- en praktijklessen verzorgd door docenten van het Drenthe College. “Dit is anders dan een gewone BBL-opleiding”, zegt Van der Laan. “Er is een groot verschil in cultuur tussen een school en een bedrijf. De jongens moeten bijvoorbeeld al om half 8 beginnen. Er moet echt gewerkt worden, de hele dag, ze moeten omgaan met meerderen, er heersen andere normen en waarden dan op school. Het is uitgesloten dat je gaat spelen met je mobieltje bijvoorbeeld.” Daarnaast is de opleiding ook veel meer ‘up to date’. “De ontwikkelingen gaan zo snel, materialen en machines veranderen voortdurend. Ieder halfjaar is er wel een aanpassing in de software. Dat is voor een schoolopleiding niet bij te benen.”

SCHOLINGSPOOL

De bedrijven en BTV-Drenthe vormen samen een ‘scholingspool’. De bedrijven geven hierin aan welke theorie- en praktijklessen er nodig zijn om de jongeren in de nieuwste technieken te scholen, en hebben zo veel invloed op lesstof. Tijdens de drie dagen dat de jongeren in het bedrijf werken, worden ze begeleid door een praktijkopleider van het bedrijf. Sommige praktijkopleiders hebben al veel ervaring, anderen worden begeleid door Opleidingsbedrijf Metaal OBM. OBM ontfermt zich ook over de jongeren die het tempo niet kunnen bijbenen. “Twee van de elf blijken meer tijd nodig te hebben om op het juiste niveau te komen”, zegt Van der Laan. “We willen natuurlijk niet dat zij in de bakken van het UWV belanden, daarom bieden we ze een ander traject aan.”

VAKMANSCHAP

De Bedrijfsvakschool is een succes. In de afgelopen maanden heeft Van der Laan de jongeren zien groeien. “Ze komen binnen als pubers op weg naar de volwassenheid, en nu zie ik kerels die een goede stap zetten naar vakmanschap.” Ook de ROC-docenten zijn enthousiast. “Er was al jaren bijna geen instroom meer. Voor docenten is het motiverend om weer een klas te hebben. Ook de inrichting van de werkplaats, met nieuwe machines, nieuwe besturingen, helpen daarbij.”

BALANS

Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe moet in de toekomst een ‘merk’ zijn als het gaat om opleidingen tot verspaner. Ook andere technische opleidingen horen in de toekomst tot de mogelijkheden. Van der Laan: “Ik ben tevreden als we over vijf jaar goede vakmensen hebben afgeleverd en een goede balans hebben gevonden tussen de behoeften voor de korte termijn van de bedrijven en de behoeften van jongeren die een degelijke opleiding nodig hebben om ook op langere termijn in de sector werkzaam te kunnen blijven.”

TIP

  • Het is belangrijk als bedrijven samen te werken in een opleidingstraject en gezamenlijk in gesprek gaat met een ROC. Bedrijven zijn soms beducht dat ze investeren in jongeren die dan uiteindelijk voor een ander bedrijf gaan werken. Over die schaduw moet je heen kunnen springen.

Deze case is een voorbeeld van doel 9 van het Techniekpact: Scholen en bedrijven stemmen regionaal onderwijsaanbod en stage- en leerwerkplekken af. 

Dit is één van de praktijkvoorbeelden uit de publicatie Ook Techniekpact – inspiratie uit de regio

  • Landsdeel: Noord
  • Actielijn: Leren in de Techniek
  • Projectleider: John van der Laan, initiatiefnemer en stichtingsbestuurslid
  • Doel: De Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe wil jongeren opleiden tot verspaner, later eventueel ook andere technische beroepen. Daarnaast wil BVT Drenthe de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven dichten door nauw aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen in de technieksector.
  • Projectpartners: Landes High End Machining, Machinefabriek Emmen en Tooling Holland (initiatiefnemers) en andere beedrijven, gemeente Emmen en de provincie Drenthe

MEER CASES BIJ DOEL 9