Home

Bouwen aan een duurzaam netwerk van stagebedrijven

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 7

James Serra, lerarenopleider scheikunde, is binnen de NHL in Leeuwarden trekker van de Bedrijfsstages Lerarenopleiding van het programma STEM Teacher Academy. Het idee achter de stages is dat de studenten, maar ook de docenten van de lerarenopleiding, makkelijker de verbinding kunnen leggen tussen de vakinhoud en de beroepspraktijk. James: “Veel van onze hbo-studenten komen uiteindelijk te werken op het (v)mbo. Daar blijkt vaak dat hun theoretische basis eigenlijk onvoldoende aansluit bij de behoefte van de leerlingen aan meer praktische kennis. De stages helpen om die kloof te overbruggen en maken de opleiding ook gewoon leuker.”

Vanuit de relatie zoeken naar de juiste plek
James liep eerst zelf stage, zodat hij zich kon oriënteren op de vraag en de mogelijkheden bij bedrijven. Dat bleek leerzaam: “Bij Jongia, dat roerders maakt voor mengmachines, mocht ik aanschuiven bij verschillende bijeenkomsten. Die gingen voornamelijk over de bedrijfsvoering en de producten, niet over de chemie daarachter. Interessant, maar eigenlijk niet relevant. Dat was meteen de eerste les: je kunt studenten niet zomaar naar een technisch bedrijf sturen. Het is belangrijk om zo’n bedrijf eerst goed te leren kennen, zodat je weet waar de kennisbasis en de praktijk elkaar raken. Een R&D-afdeling of de kwaliteitscontrole kan bijvoorbeeld wel geschikt zijn als stageplaats.”

Lees hier meer. 

MEER CASES BIJ DOEL 7