Home

Bedrijfsoriëntatie in de opleiding is eigenlijk heel logisch

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 7

De lerarenopleidingen natuurkunde en scheikunde van Hogeschool Windesheim organiseerden in het kader van het programma STEM Teacher Academy niet alleen een BedrijfsDOT (DocentOntwikkelTeam) met docenten van stagescholen, maar ook bedrijfsstages voor studenten. Zowel de DOT-docenten als de studenten namen een kijkje in bedrijven en verwerkten die ervaringen in het onderwijs. Het smaakt naar meer. “Volgend jaar hopen we deze twee activiteiten aan elkaar te verbinden”, vertelt Theo van Dijk, docent natuurkunde bij Windesheim.

Zes keer kwamen de vijf docenten van de BedrijfsDOT bij elkaar om op basis van contacten met bedrijven onderwijsmateriaal of een lesactiviteit te ontwikkelen. In de eerste bijeenkomsten waren er gastsprekers uitgenodigd, waaronder een medewerker van ROC Deltion. Hij besprak wat de do’s en don’ts zijn als je contact legt met bedrijven, en deelde vouchers uit van bedrijven die zich bereid hadden verklaard om docenten te ontvangen. “Dat werkte fantastisch”, vertelt Theo. “Zo’n voucher maakte het voor de docenten gemakkelijker om contact te leggen met het bedrijf, want dat vinden ze vaak toch spannend. Als ze het een keer hebben gedaan, zijn ze daar trouwens snel overheen, doordat ze dan hebben ervaren dat bedrijven doorgaans zeer bereid zijn om hen te ontvangen.”

Lees hier meer. 

MEER CASES BIJ DOEL 7