Home

Ambassadeursfunctie helpt VO-HO netwerk

Dit project draagt bij aan de realisatie van Doel 5

Pascal van der Veeken, scheikunde- en natuurkundedocent op het Marnixcollege in Ede. Van der Veeken is docent geworden omdat hij tijdens zijn studie Moleculaire Wetenschappen ontdekte dat hij onderwijs geven leuk vind. Na zijn afstuderen kreeg hij een PhD-plaats fysische chemie aangeboden bij een vakgroep van Wageningen University & Research (WUR), die veel onderwijstaken uitvoert. Dat beviel goed, en daarom heeft hij zijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Van der Veeken is nu zes jaar schei- en natuurkundedocent.

“Leerlingen zijn geïnteresseerd in wat er nú speelt”

“Naast mijn werk als docent ben ik ambassadeur voor het Food Valley netwerk. Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen het netwerk buiten de school en mijn collega’s. De school en het leraarsberoep zijn nogal gesloten. Het Marnixcollege wil meer naar buiten kijken en heeft daarom de ambassadeursfunctie gecreëerd.”

“De netwerkactiviteiten zijn niet altijd direct bruikbaar voor je eigen lessen, maar je blijft op de hoogte van wat er in de regio gebeurt, je blijft aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen, en als mentor en vakdocent kun je betere studieadviezen geven. Leerlingen zijn geïnteresseerd in wat er nú speelt. Ik merk dat er tussen mijn kennis en de nieuwste onderzoeken steeds meer afstand komt. Dat gat kan het netwerk mooi opvullen.”

“Ik zou het netwerk prominenter de school in willen halen, bijvoorbeeld door een kraampje in te richten waar de deelnemers aan het netwerk vertellen over wat we doen. Dat werkt beter dan een nieuwsbrief, je maakt zichtbaar wat het belang is van het netwerk voor bèta-docenten. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de activiteiten van het netwerk, hoe meer het gebruikt wordt, waardoor het netwerk ook steeds meer te bieden heeft.”

Het hele interview met Pascal van der Veeken is te lezen op vohonetwerken.nl.

Deze case is een voorbeeld van doel 5 van het Techniekpact: Verbeteren aansluiting van het vo naar het mbo en ho

MEER CASES BIJ DOEL 5