20 oktober 2021

Zeeland; focus op meiden loont

In Zeeland kiezen van oudsher relatief veel leerlingen voor een technisch profiel. Bij de meisjes is dit echter in deze provincie anders, daar wordt juist – nog altijd – weinig gekozen voor W&T. Om deze reden is ‘meisjes en techniek’ al jaren een speerpunt bij alle activiteiten van Huis van de Techniek. Directeur Dick Schipper vertelt. 

'Over het algemeen proberen we hier zonder veel woorden aandacht te schenken', vertelt Dick Schipper. 'Bijvoorbeeld door een vrouwelijke professional-techneut een bedrijfsbezoek te laten verzorgen, of een gastles. Soms gaan we er ook explicieter op in, zoals bij de Girls Day.'

'Sinds 2012 geven we de glossy ‘Girls Future’ uit, een blad voor en door meisjes boordevol verhalen van meiden en vrouwen in de techniek. Ieder jaar wordt er een begeleidingsgroepje samengesteld van meisjes uit de doelgroep (10-15 jaar) die meedenken met de inhoud en items. Zo kwamen er enkele jaren terug ‘hunks’ in het blad. De meisjes krijgen als ‘tegenprestatie’ een fotoshoot die eveneens gepubliceerd wordt in de glossy. Er is aandacht voor technische vrouwen in allerlei sectoren en allerlei vormen, zoals docenten, dochters en vaders, ronde-tafelgesprekken, young-professionals etc. etc.', aldus Schipper. 'De glossy wordt ondersteund met een website www.girlsfuture.nl waar niet alleen alle jaargangen op staan maar ook losse artikelen die zo bij de LOB-lessen kunnen worden gebruikt. En voor docenten zijn er ook voorbeeld-lesopdrachten die ze zo in kunnen zetten in hun lessen.
Het blad wordt verspreid onder alle 2e jaars meisjes in het VO en de groepen 7-8 in het Zeeuwse PO. Daarnaast ligt het ook in de Zeeuwse bibliotheken. Sinds de start van het speerpunt en de verschijning van dit blad is het percentage meisjes wat kiest voor techniek gestegen van 18% (2011) naar 24% (2019). In het VMBO zelfs van 3% naar 12% (bron: Zeeuws Planbureau)'