Gerben Huiszoon ©TP

23 december 2021

Wind op zee, succes dankzij samenwerken

In de Noordzee voor Vlissingen ligt Borsele, op dit moment het grootste windpark van West-Europa. Totaal vermogen 1,4 gigawatt, goed voor twee miljoen huishoudens. Scalda, een mbo-opleiding in Vlissingen, leverde al voor de opening van het park in 2020 de eerste onderhoudsmonteurs af.

Zeeland telt de minste werklozen van heel Nederland, maar vergrijst, veel jongeren trekken weg voor hun studie. De komst van duurzame energiebedrijven geeft een economische impuls, maar het tekort aan technisch personeel had een spaak in het wiel kunnen zijn. Scalda is daar in 2017 op ingesprongen met het ontwikkelen van de nieuwe studieroute Windenergie. Onder leiding van de toenmalige projectleider John Leeman studeerden de eerste onderhoudsmonteurs af, net op tijd om aan de slag te kunnen in het windpark in aanbouw. De studieroute Windenergie is een specialisatie van een half jaar binnen de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Maintenance. Per september 2021 heeft Gerben Huiszoon het projectleiderschap overgenomen. Hij studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. De afgelopen zes jaar werkte hij als teamleider voor technische opleidingen in het hbo en besteedde de helft van zijn tijd aan windenergie. Het projectleiderschap van Wind op zee, pakte hij met beide handen aan. ‘Ik wilde fulltime in de duurzame sector aan de slag en dat kan nu. Naast de projectleiding voor Wind op zee, ontwikkel ik ook nog wind- en waterstofprojecten voor bedrijven uit de regio.

Samenwerking
Voor Wind op zee, werkt Gerben Huiszoon aan de verdere uitbouw van Windlab, bedrijfsopstellingen die samen met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld en dus de actuele werkomstandigheden nabootsen. Het onderwijsportfolio is ook in ontwikkeling. Hoe kunnen we doorbouwen op wat we nu hebben? Wat zijn de mogelijkheden voor een lesprogramma voor waterstof? Verder zijn er trainingen voor volwassenen, zoals veilig werken in de windturbine, en veilig werken op grote hoogten. Samenwerken is het toverwoord. De keuzemodule werd in één jaar opgezet. ‘Een prestatie van formaat. Vanuit het niets heeft Scalda in de personen van projectleider John Leeman en teamleider Werktuigbouwkundige Nout Nagtegaal - in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven - een op de actuele situatie toegespitst lesprogramma opgezet. De bedrijven faciliteren de werkopstellingen en leveren ook docenten. Leerlingen krijgen les van professionals uit de praktijk. Het bedrijf leert de leerlingen kennen en heeft de eerste keus uit aankomend talent. Leerlingen krijgen een realistisch beeld van wat het vak inhoudt, theorie is direct gekoppeld aan de praktijk.’ Ze zijn verzekerd van een stageplaats en van een baan.

Toekomst
‘Ik ben nu bezig met een rondgang langs alle partners. Ik wil graag weten hoe ze terugkijken op de afgelopen tijd, maar ook hoe ze kijken naar de toekomst. Wat heeft het ze opgeleverd? Waar mogen wij op rekenen? Hoe zorgen we ervoor dat we dit in stand houden? Het project kon van start dankzij financiering uit het RIF, Regionaal Investeringsfonds mbo, maar die subsidie loopt af. Over een jaar moet deze publiek-private samenwerking op eigen benen staan. Die samenwerking moet geborgd worden. Vinden we de ‘oude’ partners aan onze zijde? Maar ook: zijn er nieuwe plannen te maken en nieuwe partners te vinden?’

In de Benelux is grote vraag naar waterstof als duurzame energiebron en ook in Zeeland zijn er fabrieken die in de toekomst veel waterstof nodig hebben. ‘Waterstof is ook nodig in de toekomstige duurzame energiemix. Samen met HZ University of Applied Sciences verkennen we de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een opleiding die gericht is op waterstof. Net als bij Wind op zee, willen we dat samendoen met het bedrijfsleven.’

Kennis delen
Landelijk spelen meer mbo’s en hbo’s in op duurzame energieontwikkelingen. ‘We proberen van elkaar te leren en samen te werken. We ontmoeten elkaar op digitale bijeenkomsten en wisselen ervaringen uit in de breedste zin van het woord. Maar van uitwisseling van ideeën over onze lesprogramma’s is het nog niet gekomen. We hebben een ‘soort’ samenwerking met opleidingsinstituten zoals De Oude Bibliotheek in Delft en Noorderpoort in Groningen. We ‘delen’ masterclasses van professionals. Als één van ons een expert heeft op het gebied van duurzame energie en die geeft een lezing, dan zijn die toegankelijk voor leerlingen van alle drie de instituten. Die lezingen zijn digitaal en voor ons geen verplicht onderdeel van de opleiding. Ze zijn een extraatje voor de liefhebbers.’