Thea Koster © TP

14 juni 2021

‘Wij moeten meer vrouwen de techniek in zien te krijgen’

‘Alhoewel het aantal vrouwen met een technisch beroep toeneemt, is het totale aandeel van vrouwen op de technische arbeidsmarkt slechts 14%. Dit percentage moet gewoon omhoog,’ aldus Thea Koster, voorzitter van Techniekpact, vandaag tijdens de Jaarconferentie in een reactie op nieuwste cijfers van de Monitor Techniekpact. ‘Linksom of rechtsom moeten wij meer vrouwen de techniek in zien te krijgen. Zij zijn het onbenutte potentieel dat wij hard nodig hebben om maatschappelijke uitdagingen, denk bijvoorbeeld om de energietransitie aan te kunnen en de technologische ontwikkelingen in de zorg.’

‘Dat er bij bepaalde sectoren een flinke toename is te zien van vrouwelijke techneuten is natuurlijk heel mooi, maar het blijft een druppel op de gloeiende plaat,’ aldus Koster. ‘Ik ben daarom blij dat dit onderwerp prominent in de kabinetsinzet voor het Techniekpact staat.
Een aantal partners van Techniekpact heeft de afgelopen maanden een strategische uitvoeringsagenda opgesteld. In deze coalitie met de MBO-raad, FME, VHTO, Wij Techniek, NL Digital en PTvT is kennis en expertise samengebracht en is gekeken waar en hoe het verschil te maken. Het vraagt om een mix van interventies. Denk aan vernieuwing van onderwijsprogramma’s en gerichte acties vanuit bedrijven. Niet alleen acties op imago en beeldvorming dus. De komende maanden gaan we deze agenda breed delen binnen  het Techniekpact en moeten we ook op zoek naar financiële middelen. Er is aanvraag voor Groeifonds ingediend vanuit de coalitie. De urgentie is groot!’