17 december 2020

Wanted: hybride docenten uit technische sectoren!

Dat mensen meerdere banen combineren is bekend. Uit onderzoek van de SER blijkt dat rond de half miljoen werkenden hun baan combineren met een andere baan, met onderwijs als één van de grootste sectoren. Afgelopen periode is specifiek onderzoek gedaan naar het combineren van banen in het technisch beroepsonderwijs.

Uit onderzoek van de SER blijkt dat rond de half miljoen werkenden hun baan combineren met een andere baan, met onderwijs als één van de grootste sectoren. Om meer beeld te krijgen hoeveel mensen hybride lesgeven in het technisch beroepsonderwijs en in welke sector ze daarnaast werkzaam zijn, heeft Techniekpact analyses op microdata van het CBS over Nederlandse inkomstengegevens laten uitvoeren. De uitkomsten: minimaal 9,7% van de mbo-instructeurs, minimaal 10,9% mbo-docenten en minimaal 12,4% van de hbo-docenten werkt hybride. Kijkend naar in welke sector deze onderwijsgevenden werken naast hun baan in het onderwijs, zien we dat de technische sector beperkt vertegenwoordigd is, slechts 4,3%. Door deze kleine omvang is het niet mogelijk om een verder splitsing naar individuele technische sectoren te maken, alleen is bekend dat 27% van de technische hybride docenten werkzaam is binnen de sector ‘dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie’. De sectoren waarin zowel in het mbo als hbo meer tot veel hybride docenten werken zijn de gezondheidszorg, sport en recreatie, detailhandel en overheidsdiensten. De grootste groep werkt voor de uitzendbranche. In hoeverre deze docenten ook een ‘niet’ onderwijsfunctie vervullen is onbekend.

Vanuit het oogpunt van de technische sector zelf gekeken blijkt dat 1 op de 2500 werknemers als hybride docent werkzaam is. In de zorgsector ligt het aandeel hybride onderwijsgevenden bij zorgopleidingen aanzienlijk hoger: daar is de kans bijna zes keer zo groot om een hybride docent tegen te komen.
Als het aan de onderwijsinstellingen ligt, komen er in de toekomst ook meer hybride techniekdocenten. In kwalitatief onderzoek vanuit Techniekpact geven directeuren techniek van mbo- en hbo-instellingen aan ruimte te zien voor hybride docenten voor gemiddeld 25% van het totaal docentenbestand. Met totaal zo’n 1.582.000 werknemers in de technische sector is er dus veel groei mogelijk!

614a2bb1a07ff3bc6ccb952a97e72a67b7c8f15d