Presentatie Arthur Vankan op stakeholdersbijeenkomst HCA ICT, mei 2024

27 juni 2024

Waarom kiezen voor de ICT? Inzicht en interventiemomenten

De carrièrekeuzes in de ICT-arbeidsmarkt zijn complex. Het simpelweg aanbieden van een opleiding volstaat niet. Hoe kan men zo effectief mogelijk zijn als het gaat om meer mensen als ICT’er aan de slag te laten gaan? Dit was een vraag die opkwam tijdens de stakeholdersbijeenkomst van de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT), waar Arthur Vankan, onderzoeker bij Dialogic, begin mei een toelichting gaf op deze complexiteit.

‘Mensen maken voortdurend keuzes, en deze keuzes worden beïnvloed door een complexe mix van factoren,’ zegt Vankan. Deze keuzes variëren van studiekeuzes tot het overwegen van een carrièreswitch en het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Onze keuzes worden gevormd door een combinatie van factoren die zorgvuldige afwegingen vereisen om goed geïnformeerd te zijn.

Zelfkennis
Zelfkennis speelt een centrale rol bij het maken van carrièrekeuzes, legt Vankan uit. Studenten die twijfelen over hun studiekeuze zijn vaak onzeker over hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. ‘Zelfkennis is essentieel omdat mensen moeten weten wat ze kunnen en wat ze willen voordat ze een weloverwogen keuze kunnen maken,’ voegt hij toe.

Beeldvorming
Naast zelfkennis is beeldvorming een cruciale factor bij het maken van carrièrekeuzes, benadrukt Vankan. Mensen vormen vaak een beeld van een bepaald beroep op basis van informatie uit de media, ervaringen van anderen, of zelfs vooroordelen. Dit kan grote invloed hebben op de keuzes die mensen maken. ‘Misvattingen over bepaalde beroepen kunnen potentiële talenten ontmoedigen,’ benadrukt Vankan.

Motivatie
Motivatie, zowel intrinsiek als extrinsiek, speelt ook een belangrijke rol bij carrièrekeuzes, blijkt uit onderzoek. Sommigen worden gemotiveerd door de mogelijkheid om maatschappelijke problemen op te lossen, terwijl anderen worden aangetrokken door de goede carrièremogelijkheden en financiële beloningen die de ICT biedt. ‘Het begrijpen van de motieven achter carrièrekeuzes is essentieel om mensen goed te kunnen ondersteunen,’ zegt Vankan.

Vankan benadrukt verder het belang van bewustwording en goede informatievoorziening over de mogelijkheden die je hebt als ICT-professional. Veel mensen zijn niet op de hoogte van de diverse carrièrekansen en -mogelijkheden die deze arbeidsmarkt biedt en hoe deze kunnen aansluiten bij hun interesses en vaardigheden. Daarom pleit hij voor meer voorlichting en bewustwording, zodat mensen beter geïnformeerde keuzes kunnen maken. Hij vraagt zich af of er in de huidige initiatieven en programma’s die gericht zijn op het stimuleren van de instroom in de ICT wel genoeg aandacht is voor deze factoren.

Volgens Vankan is een meer holistische benadering nodig, waarbij beleid en programma's worden ontwikkeld op basis van gedegen onderzoek naar de behoeften en motivaties van individuen. ‘We moeten een holistische benadering hanteren om effectieve strategieën te ontwikkelen die bijdragen aan een betere instroom in de ICT-arbeidsmarkt,’ concludeert Vankan.