Bron: Unsplash

6 juni 2021

Volop kansen op de arbeidsmarkt door praktijkleren in het mbo

Begin dit jaar heeft het kabinet 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor praktijkleren in het mbo. Deze extra inzet is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt of kwijt dreigen te raken, en moet leiden tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. Regionale mobiliteitsteams zetten dit budget in om werkenden en werkzoekenden om te scholen naar kansrijke sectoren of te behouden in werk. Om dit te ondersteunen hebben SBB, NRTO, MBO Raad en UWV een inspiratiekaart gepresenteerd, met daarin een overzicht van kansrijke (klimaat)beroepen aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Meer over de regeling vind je via deze pagina.
Direct naar de inspiratiekaart? Bekijk het hier.

Hoe lees en gebruik je de kaart?
De inspiratiekaart is grotendeels gebaseerd op het overzicht met kansrijke beroepen van UWV van december 2020. Voor een selectie van deze kansrijke beroepen wordt aangegeven wat de relevante mbo-kwalificaties zijn. 

Bij– en omscholing via het mbo kan op alle 4 de mbo-niveaus, afhankelijk van de achtergrond, wensen en mogelijkheden van de kandidaat en de werkgever. Er is voor gekozen om in deze kaart vooral de kwalificaties op niveau 2 te laten zien, wetende dat er in hetzelfde beroep mogelijkheden zijn op niveau 3 en 4. En omdat de niveau 2 kwalificaties zich vaak het best lenen voor instap in het beroep. Bij de kwalificaties zijn de bijbehorende mbo-certificaten in beeld gebracht. Daarnaast zijn in de inspiratiekaart voorbeelden te vinden van praktijkleren met de praktijkverklaring. Vaak gaat het bij de praktijkverklaring om kwalificaties op niveau 1 en 2. Vanuit de arbeidsmarkt groeit de vraag naar vakkrachten die een bijdrage kunnen leveren aan thema’s als verduurzaming en circulariteit. Het mbo speelt een belangrijke rol in het opleiden van deze vakkrachten. Daarom is ook zichtbaar gemaakt welke mbo-opleidingen ingezet kunnen worden ten behoeve van het klimaat.

Waar is het opleidingsaanbod voor werkenden en werkzoekenden te vinden?
Zowel bekostigde als niet-bekostigde mbo-instellingen kunnen praktijkleren in het mbo, gericht op een diploma, mbo-certificaat of een praktijkverklaring aanbieden. Niet alle mbo-instellingen doen dit al. Gemeenten en UWV, vakbonden en werkgevers kunnen bij de mbo-instellingen in hun regio en landelijk informeren welk aanbod er is of gecreëerd kan worden.

Contact opnemen? 
Dat kan met Renske Hamstra, manager Regionaal Advies Onderwijs Arbeidsmarkt: 06 12 83 87 70 | r.hamstra@s-bb.nl

Bijlages en downloads

Download
Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen