25 februari 2021

Vijf nieuwe Digitale werkplaatsen van start

Goed nieuws voor ondernemers die samen met studenten aan de slag willen met hun digitale vraagstukken! Vorige week zijn vijf nieuwe Digitale Werkplaatsen officieel van start gegaan: Digitale Werkplaats Fryslan, Werkplaats Digitaal Ondernemen (Noord Holland Noord), Digitale Werkplaats Drenthe, MKB Digiwerkplaats Rijnmond en Digitale Werkplaats Rivierenland (Tiel). Zo is te lezen op de Katapult-website

In een digitale werkplaats worden lokale ondernemers door studenten (mbo, hbo, wo) verder geholpen met hun digitale vraagstukken. Zo kunnen ondernemers aan de slag met hun eerste of volgende stap richting digitalisering, komen studenten in aanraking met potentiële werkgevers en worden de ondernemers bij sommige werkplaatsen zelfs in de gelegenheid gesteld zelf duurzame kennis tot zich te nemen in een learning community. Ook de werkplaatsen zelf vormen een learning community met de reeds bestaande werkplaatsen, zodat ze snel en efficiënt in de nieuwe regio’s aan te slag kunnen.

De vijf nieuwe werkplaatsen hebben mooie gezamenlijke ambities. Samen willen zij meer dan 2.000 mkb’ers helpen. Zetten ze daarbij ruim 2.750 (mbo, hbo, wo) studenten in hopen ze meer dan 3.600 ondernemers te bereiken via de digitale werkplaatsen. In alle regio’s is het mkb ruim vertegenwoordigd en willen de digitale werkplaatsen bijdragen aan het verhogen van hun productiviteit en zorgen dat er een toekomstbestendig mkb staat.

Eind vorig jaar tijdens de lancering van de Digitale Werkplaatsen kwam al naar voren hoe belangrijk digitalisering is voor het mkb. Leendert Jan Visser, directeur van MKB Nederland noemde de werkplaatsen een cadeautje voor de ondernemer en Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf aan te hopen dat dit beleid ook tijdens de volgende kabinetsperiode zal doorlopen. 

Met straks 16 digitale werkplaatsen komen we tot een steeds betere landelijke dekking van plekken waar het mkb geholpen kan worden met hun eerste of vervolgstap richting digitalisering.

Over de Digitale Werkplaatsen
Digitale werkplaatsen zijn een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om een digitale werkplaats op te starten kan maximaal 50% cofinanciering worden aangevraagd voor een periode van drie jaar tot een maximum van € 450.000. Op dit moment wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn voor een derde openstelling later dit jaar, houdt hiervoor de website van RVO  in de gaten.

Meer informatie
Informatie over de digitale werkplaatsen vind je hier. Meer weten, mail naar mkbversneller@ptvt.nl.

Studenten helpen ondernemers bij digitaliseringsslag in het mkb

Een werkplaats die eerder al van start ging is de MKB Digiwerkplaats. “We zijn nog in de opbouwende fase, maar de resultaten tot nu toe zijn beslist bemoedigend.” Projectleider Tessa Renkers vertelt: >>lees verder>>.