18 mei 2021

VHTO en FutureNL lanceren samen de petitie digitale geletterdheid

Van de twee miljoen kinderen die momenteel op school zitten in Nederland, heeft maar een klein deel toegang tot structureel onderwijs in digitale vaardigheden. Daarom hebben VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT en FutureNL op Girls’ Day 2021 de petitie digitale geletterdheid gelanceerd. Het doel van deze petitie is om ervoor te zorgen dat alle kinderen de digitale vaardigheden leren die nodig zijn in onze digitale samenleving. Voor meisjes is dit extra belangrijk omdat zij hierdoor sneller voor een technische studie zullen kiezen.

“In een wereld die al volop digitaal is, is het absoluut noodzakelijk dat elk kind digitaal weerbaar is. En digitale weerbaarheid ontstaat als je technologie leert toepassen, begrijpen en dat je daar autonome keuzes in kan maken. Digitale geletterdheid geeft dit inzicht en is daarom onmisbaar in het onderwijs van vandaag”, aldus Ronilla Snellen, Founder FutureNL.

“We moeten zorgen voor goed techniek- en IT-onderwijs. Als meisjes al op jonge leeftijd in contact komen met de wereld achter de computer, neemt hun interesse toe, ontwikkelen ze meer vaardigheden waardoor ze meer zelfvertrouwen opbouwen en neemt hun stereotiepe beeld va IT’ers af,” vertelt Sahar Yadegari, directeur van VHTO in de NOS Tech podcast op Girls’ Day 2021. 

De belangrijkste redenen waarom meisjes niet kiezen voor een IT studie zijn namelijk weinig zelfvertrouwen in eigen competenties op dit gebied, stereotiepe beelden van programmeurs en minder mogelijkheden om kennis over IT op te bouwen en interesse in IT te ontwikkelen. Door meisjes regelmatig en gestructureerd in aanraking te brengen met vooral het onderdeel programmeren, kan er hierin verandering worden gebracht. Meisjes zullen dan vaker kiezen om door te leren in een IT studie en daardoor zélf mee kunnen bouwen aan de samenleving die ze het liefste willen.

In maart 2017 is er reeds een oproep gedaan aan het vorige kabinet om te zorgen dat leerlingen op structurele wijze digitale vaardigheden leren, maar deze blijft tot op vandaag de dag nog onbeantwoord. Er bestaat al een grondig uitgewerkte blauwdruk voor de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum. Het is een politieke keuze om deze te laten liggen. Zonder kennis van digitale zaken hebben kinderen niet het toekomstperspectief dat ze verdienen. Daarom is het van groot belang om digitale geletterdheid nu in te voeren in het curriculum. Laten we alle kinderen in Nederland dezelfde kansen geven op dit gebied. De petitie kan ondertekend worden via deze link.