2020-03.09 - Verschillende werkomgevingen: voor- en nadelen

hybride werken - combineren van banen

3 september 2020

Verschillende werkvormen: de voor- en nadelen

Een hybride docent heeft bij het combineren van banen te maken met verschillende werkomgevingen en dus ook met verschillende regels en verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Voorop staat dat het succes van ‘combibanen’ in het onderwijs afhangt van de wil van de betrokken partijen om vorm te geven aan de arbeidsrelatie.

Hierbij zijn drie constructies te onderscheiden:
*een baan in het onderwijs wordt gecombineerd met een ander dienstverband ;
* een baan in het onderwijs wordt gecombineerd met werkzaamheden als zelfstandige;
* een persoon verricht werkzaamheden in een andere omgeving op basis van detachering.

Aangezien elk van bovengenoemde constructies voor- en nadelen heeft, is geen van deze constructies per definitie beter dan de andere. Afhankelijk van de situatie zal daarom een keuze voor een van de drie constructies gemaakt moeten worden.

Detachering
Wanneer men de optie van detachering onderzoekt, lijkt dat de volgende voordelen op te leveren:
- Voor de hybride docent betekent het dat baanzekerheid behouden blijft doordat zijn contract bij de werkgever buiten het onderwijs behouden blijft. O.a. pensioensopbouw blijft op deze manier overzichtelijk, aangezien er geen tweede contract bij de onderwijsinstelling wordt getekend.
- Voor de onderwijsinstelling betekent het mogelijk meer commitment voor intensieve en lange termijn samenwerking, aangezien het detacheringscontract met de andere werkgever getekend wordt. 
- Voor de werkgever buiten het onderwijs zijn er ook voordelen van een detacheringsovereenkomst. Zo blijft de werknemer loyaal aan de onderneming (het contract blijft immers ongewijzigd), en is de aanvangsfase relatief makkelijk te organiseren. 

Twee contracten
De voordelen van een tweede contract bij de onderwijsinstelling (en dus inschaling binnen de Onderwijs CAO) laten zich als volgt samenvatten:
- Voor de hybride docent voorkomt het eventueel weerstand binnen het docententeam door mogelijke salarisverschillen (hetgeen bij detachering vaak het geval is). Daarnaast betekent het voor de hybride docent dat het meer baanzekerheid oplevert, aangezien hij/zij nu middels een contract aan twee werkgevers verbonden is.
- Voor de onderwijsinstelling betekent het een overzichtelijke situatie, wanneer met dat vergelijkt met een veelvoud aan detacheringscontracten met verschillende bedrijven. Tevens is er meer commitment met de hybride docent, die zich middels een contract aan de onderwijsinstelling heeft verbonden.