28 september 2023 (laatste update: 11 oktober 2023)

Verkenning mogelijkheden werken en doorleren in de Sector Techniek, Bouw en Energie voor leerlingen uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs

Een deel van de oplossing voor het oplopende personeelstekort in de Techniek, Bouw en Energie kan worden geboden door jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) via ontwikkelpaden in te laten stromen op instapfuncties. Maar niet iedere werkgever denkt daar in eerste instantie aan. Ze kennen deze jongeren vaak niet, of niet goed genoeg. En vice versa.

Gouden Poort biedt gouden kansen
Landelijk is er een voorstel in de maak waarin een nieuw arbeidsmarktsysteem voor werken in de techniek, bouw en energie wordt ontwikkeld. Met als doel de beschikbaarheid van personeel en de aantrekkingskracht van de technische sectoren te vergroten. Een Gouden Poort als centrale plek voor informatie over en begeleiding bij loopbaanstappen naar een beroep in de techniek, bouw en energie. Bijzonder binnen dit systeem is dat in de toekomst 10-jarige "werk en ontwikkelgaranties" geboden worden voor iedereen die voor een technische opleiding en technisch werk kiest. Een gouden kans voor iedereen die op enige afstand van de arbeidsmarkt staat en ondersteuning nodig heeft om aan het werk te komen en die duurzaam te behouden.

Samen aan de slag tijdens regionale werktafels
Om deze kans ook aan de jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te bieden, organiseren we in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de technische brancheorganisaties 26 regionale werktafels. Aan deze tafel maken scholen en werkgevers kennis met elkaar en onderzoeken zij samen hoe ontwikkelpaden eruit kunnen zien. Welke mogelijkheden zijn er voor toekomstige schoolverlaters uit het vso·pro op basis waarvan zij langdurig aan het werk kunnen en zich kunnen blijven ontwikkelen in deze kansrijke sectoren. Een win-win voor zowel de jongeren als de bedrijven.

Heb je interesse om aanwezig te zijn en mee te denken tijdens een regionale werktafel, kijk dan op www.vsopro.nl voor de actuele planning.
Heb je vragen, mail dan naar info@vsopro.nl voor meer informatie (wel graag de arbeidsmarktregio erbij vermelden).