Vakdocenten Nederlands, Kunst en Geschiedenis geven programmeerlessen in het kader van hun eigen vakgebied

Het Computer Science Certificate van VHTO is een lesprogramma waarin onderbouw vo-leerlingen leren programmeren in de context van de vakken Nederlands, Kunst en Geschiedenis. 

Docenten die geen achtergrond in programmeren hebben, worden in dit programma gestimuleerd om ook met programmeren te werken en werken zo vakoverstijgend aan hun professionalisering. Uitgangspunten van het lesprogramma zijn genderinclusief onderwijs, diversiteit en maatschappelijke relevantie.