Update Groene en Digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 26 maart 2024.

Techkwadraat
Op 15 maart 2024 heeft het kabinet groen licht gegeven voor de Nationaal Groeifonds-aanvraag Techkwadraat (ingediend als: Investeren in het talent van de toekomst). Het doel is om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken. Meer hierover lees je hier.

ESF+ subsidie beschikbaar voor gendergelijkheid
Vanaf 6 mei is er subsidie beschikbaar die gericht is op sociale innovatie ten behoeve van het bevorderen van gendergelijkheid binnen arbeidsorganisaties.

Aanvraag ICT professionals in kader van NGF
Vorige week werd het duidelijk dat de openstelling van de 4e ronde voor het Nationaal Groeifonds tot nader orde is uitgesteld. Het consortium vanuit de HCA ICT dat reeds bezig was met een aanvraag om in 2030 1 miljoen ICT professionals te realiseren gaat wel door met hun plan ontwikkeling.

Regeling Sterk Techniek Onderwijs 2025-2029
Er zijn drie aandachtspunten voor de nieuwe subsidieperiode: een brede scope, behouden van de cofinanciering en het betrekken van het PO wordt verplicht gesteld. Alle informatie hierover vind je hier.

JTF
Er is volop dynamiek in het kader van het Just Transition Fund. JTF financiert innovatie van de regionale economie en draagt bij aan een de werkgelegenheid in de regio, door financiering voor bij-, na- en omscholing. Dit alles om de energietransitie versneld vorm te geven. Sommige subsidies zijn al gesloten en andere zijn open of gaan nog open. Meer informatie via Regio Noord NederlandRegio IJmondRegio’s Zeeuws Vlaanderen/ Vlissingen oost, West-Noord Brabant (Moerdijk) en Zuid-Limburg (Chemelot Campus) en Regio Rijnmond.

Subsidieaanvraag praktijkgerichte programma’s vmbo
Tussen 25 maart en 22 april kunnen scholen financiële ondersteuning aanvragen bij het aanbieden van een of meerdere praktijkgerichte programma’s in het vmbo vanaf schooljaar 2024-2025.

Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom
Deze regeling gaat op 1 mei voor de tweede maal open.

Voortgang plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’
De voortgang van dit plan van aanpak is op 25 maart naar de Tweede Kamer verstuurd door het  ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Met o.a. aandacht voor de sectorale ontwikkelpaden en de industriecoalitie. Ook wordt een subsidieregeling genoemd die werkgevers kan ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders. De internetconsulatie van deze subsidie staat nu open. Deze consultatie staat open tot 19 april.

Expeditie-regeling 
Op 27 mei gaat de expeditie-regeling voor de tweede maal open.

ESF+ sectoren
De openstelling van deze regeling is verlengd tot en met 2 mei. Alle informatie over deze regeling staat hier.

LLO-Katalysator
Op 1 april gaat het tweede aanvraagperiode open voor de Bouwstenen 1 en 2. Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.