Update Groene en Digitale Banen

Het Actieplan Groene en Digitale Banen bestaat uit een bundeling van lopende en nieuwe acties van werkgevers techniek en ICT, overheid en onderwijs(raden). Hieronder een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op 19 december 2023.

Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom.
De regeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom gaat op 1 mei 2024 voor de tweede keer open. Het gaat hier om samenwerking binnen de keten vo/ mbo/ hbo.

Internationale instroom
Vorige week is de Tweede Kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel ‘Wet voortgang internationalisering in balans’. De Onderwijsraad wordt nu eerst om advies gevraagd.

Kansrijk opleiden mbo
In de Kamerbrief ‘Kansrijk opleiden; het verbeteren van de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt’ staan o.a. acties geformuleerd in het kader van een BBL offensief en baangaranties waarbij studenten al bij de start van hun opleiding een baan in het vooruitzicht hebben.

De actuele stand van zaken rond het Actieplan Groene en Digitale Banen vind je hier.