Tools

Publicaties, whitepapers en presentaties die kunnen helpen bij de aanpak voor meer meiden & vrouwen in jouw organisatie of branche.

Om meisjes te kunnen inspireren voor de mogelijkheden van techniek is het van belang om allereerst te weten wat hen drijft en motiveert. Wat zijn hun waarden ten opzichte van technologie? Wat zijn barrières om juist niet voor techniek te kiezen? Het Bèta&TechMentality-model geeft antwoord op die vragen.

Maatschappelijke toepassers

Uit het Bèta&TechMentality-model, blijkt dat een grote groep meiden geïnteresseerd is in maatschappelijke toepassingen.  Ze hebben nu nog niet zo veel met techniek en associëren techniek vaak met moeilijk, ingewikkeld en vieze handen. Ze kiezen vaak voor een profiel of sector in de richting van de zorg, cultuur of economie. Omdat techniek een belangrijke rol speelt in hun interesse gebied. Deze meiden zijn heel goed te enthousiasmeren voor techniek en ICT maar dan moet je wel die relatie laten zien. Laat iemand die geneeskunde wil gaan studeren daarom ook kennis maken met technische geneeskunde. Ook daar draait het om mensen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan het slimmer maken van MRI-technieken maken waardoor borstkanker sneller opgespoord kan worden en zo de overlevingskans groter wordt. De maatschappelijke toepassing is een belangrijke factor bij de studie- en vervolgens beroepskeuze van meiden.

Online magazine met interviews over de gang van zaken op de werkvloer, (EU) beleidsmakers over hun toekomstvisie en onderzoekcijfers.

Praktijkwijzer met concrete tips en handreikingen voor bedrijven en scholen. 

Geen bestand Download
Vrouwen behouden voor de ict

Whitepaper
Wat kunnen bedrijven en opleidingen doen om de hoge uitstroom van vrouwen uit de ICT tegen te gaan?

Geen bestand Download
Bèta&TechMentality-model

Whitepaper
Geeft inzicht in hoe je jongeren kunt inspireren met techniek.

Geen bestand Download
Checklist diversiteit

Er zijn verschillen tussen jongens en meiden, maar ook verschillen in achtergronden en voorkeuren. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en in te spelen op de grote variatie aan leerlingen, kun je ervoor zorgen dat de boodschap beter overkomt. 

Geen bestand Download
Communicatiecheck

Voor wie communicatie-uitingen en voorlichtingsactiviteiten voor technische opleidingen goed wil laten aansluiten bij de doelgroep.

Geen bestand Download
Whitepaper 'Vrouwen in bèta, techniek en IT, hoe behoud je ze als organisatie?'

Vrouwen met een bèta-, technische of IT-opleiding komen minder vaak dan hun mannelijke studiegenoten terecht in een technisch beroep of in een ICT-beroep. Werkgevers kunnen daar invloed op uitoefenen. VHTO doet vijf aanbevelingen.