Thea Koster ©TP

Thea Koster

Sinds 2019 is Thea Koster voorzitter van het Techniekpact. In haar rol als voorzitter wil ze dat heel Nederland van de projecten en samenwerkingsverbanden die binnen het Techniekpact worden uitgevoerd profiteert

De voorzittersrol vervult Thea Koster naast haar hoofdfunctie als voorzitter van het College van Bestuur van het Deltion College in Zwolle, goed voor 17.000 studenten, waarvan 60 procent aan de techniekkant. Daarvoor was zij zeven jaar lang wethouder in de gemeente Leeuwarden. Naast infrastructuur had ze in haar portefeuille jeugdzorg en onderwijs. Ze begon haar loopbaan als bij het Europees Parlement als beleidsmedewerker van de EVP fractie en werkte een aantal jaar als organisatieadviseur voor de provincie Friesland.

28 februari 2023 Reactie op het Actieplan Groene en Digitale Banen, 'Het is de kunst om de plannen nu van het papier te krijgen'.

13 januari 2023 'Het kabinet heeft een aantal grote maatschappelijke opgaven geformuleerd over duurzaamheid en digitalisering. Maar de mensen om dit uit te kunnen voeren zijn er bijna niet. We moeten uit de onze standaard denkcirkels en naar een andere aanpak.', aldus Thea Koster bij News Business Radio. Zij is daar te gast bij het programma Let's Talk Business. Luister hier de gehele uitzending. 

8e70cb97 392a 4c12 9251 5f6b52e3e818

Columnist. In 2022 is Thea Koster gastcolumnist voor Metaal+Techniek, het magazine van de Koninklijke Metaalunie. Haar colums:
Parttime heeft de toekomst, december 2022
Hoe zorgen we dat onze vakmensen van waarde blijven op de arbeidsmarkt, oktober 2022
De hybride professional, een ultieme win-win, april 2022
'Meisjes kunnen geen politieagent zijn', februari 2022

Elke student gebaat bij technologische vaardigheden. Column, juni 2022, in de Ingenieur.  Het tijdschrift van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de beroepsvereniging voor hogeropgeleide technici in Nederland.

14 juni 2021. Jaarconferentie Techniekpact. Gedurende dit online event gingen deelnemers in diverse inspiratie en verdiepingssessies met elkaar in gesprek over de acht actiepunten die onlangs gepresenteerd zijn door het kabinet. Bij de plenaire afsluiting was de instroom in de techniek het centrale onderwerp. Aan de gesprekstafel zaten Inge Vossenaar (directeur-generaal primair en voorgezet onderwijs bij OCW), Mona Keijzer (demissionair staatssecretaris economische zaken en klimaat), Thea Koster (voorzitter Techniekpact) en via onlineverbinding André Kuipers (ruimtevaarder en ambassadeur Techniekpact).

om deze video te bekijken.

31 mei 2021. Dutch Technology Week. Over de noodzaak om meer aandacht te hebben voor de structurele tekorten in de technische sector, de aanpak van techniekpromotie en regionale samenerking.‘

om deze video te bekijken.

22 augustus 2020. Interview bij Let’s Talk Business. De onderwerpen: instroom van meisjes en migranten in technisch onderwijs, wat corona voor effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsmarkt, het belang van leven lang ontwikkelen en waarom het voor bedrijven heel interessant kan zijn hybride docenten in huis te hebben. Het interview is als podcast terug te luisteren. Zowel in het geheel als de vier interviewblokken afzonderlijk.

Bijlages en downloads

Download
Input voor Human Capital beleid nieuwe coalitiebeleid Provinciale Staten
Download
Advies Doorontwikkeling Techniekpact (2020)