Thea Koster Foto: Liesbeth Dinnisen ©Techniekpact

Thea Koster

Sinds 2019 is Thea Koster voorzitter van het Techniekpact. In haar rol als voorzitter wil ze dat heel Nederland van de projecten en samenwerkingsverbanden die binnen het Techniekpact worden uitgevoerd gaat profiteren.

Als voorzitter kreeg Thea Koster de opdracht van de ministeries EZK, OCW en SZW om een advies uit te brengen voor de toekomst van het Techniekpact. Dit advies heeft zij op 15 juni 2020 gepresenteerd op de Jaarconferentie.

De voorzittersrol vervult Thea Koster naast haar hoofdfunctie als lid van het College van Bestuur van het Deltion College in Zwolle, goed voor 17.000 studenten, waarvan 60 procent aan de techniekkant. Daarvoor was zij zeven jaar lang wethouder in de gemeente Leeuwarden. Naast infrastructuur had ze in haar portefeuille jeugdzorg en onderwijs. Ze begon haar loopbaan als bij het Europees Parlement als beleidsmedewerker van de EVP fractie en werkte een aantal jaar als organisatieadviseur voor de provincie Friesland.

14 juni 2021. Jaarconferentie Techniekpact. Gedurende dit online event gingen deelnemers in diverse inspiratie en verdiepingssessies met elkaar in gesprek over de acht actiepunten die onlangs gepresenteerd zijn door het kabinet. Bij de plenaire afsluiting was de instroom in de techniek het centrale onderwerp. Aan de gesprekstafel zaten Inge Vossenaar (directeur-generaal primair en voorgezet onderwijs bij OCW), Mona Keijzer (demissionair staatssecretaris economische zaken en klimaat), Thea Koster (voorzitter Techniekpact) en via onlineverbinding André Kuipers (ruimtevaarder en ambassadeur Techniekpact).

om deze video te bekijken.

31 mei 2021. Dutch Technology Week. Over de noodzaak om meer aandacht te hebben voor de structurele tekorten in de technische sector, de aanpak van techniekpromotie en regionale samenerking.‘

om deze video te bekijken.

22 augustus 2020. Interview bij Let’s Talk Business. De onderwerpen: instroom van meisjes en migranten in technisch onderwijs, wat corona voor effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsmarkt, het belang van leven lang ontwikkelen en waarom het voor bedrijven heel interessant kan zijn hybride docenten in huis te hebben. Het interview is als podcast terug te luisteren. Zowel in het geheel als de vier interviewblokken afzonderlijk.

Bijlages en downloads

Download
Advies Doorontwikkeling Techniekpact (2020)
Download
Oproep aan nieuwe kabinet (2021)