Thea Koster ©TP

16 december 2021

'Techniekhavo in het regeerakkoord is top!'

Vorige week werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact in een eerste reactie.

‘De techniekhavo, springt er uit. Dat vind ik echt top, aldus Thea Koster. ‘Het lijkt misschien klein, maar het zou echt wel eens voor een verschuiving in ons voortgezet onderwijs kunnen zorgen. Meer aandacht zo voor vakmanschap. De techniekhavo was ook een wens vanuit het Techniekpact'.

‘Er zijn genoeg uitdagingen die we samen moeten oppakken, aldus Koster. ‘Er zijn twee dingen die ik alvast wil benoemen. De eerste is het belang van digitale en technologische vaardigheden in het basisonderwijs. In de proeve van het regeerakkoord van deze zomer stonden deze expliciet vermeld, maar in het regeerakkoord zelf niet meer. Deze vaardigheden zijn voor iedereen essentieel. Laten we hier de komende periode echt op inzetten. Mijn tweede punt is de versnippering. In het regeerakkoord staat de urgentie van thema’s zoals de bouw, klimaat en (maak) industrie en de voorwaarde van voldoende personeel om deze transities te laten slagen goed benoemd. Het vinden van voldoende mensen is geen gemakkelijke opgave. Mij valt  op dat de thema’s in verschillende passages benoemd zijn. De uitdaging is om hier qua human capital beleid echt in te zetten op een integrale aanpak met ook digitalisering erbij en te waken voor versnippering. Eén aanpak dus in kader van alle transities. Deze handschoen pakken we vanuit het Techniekpact ook graag op, waarbij de regionale aanpak essentieel is in de uitvoering’.