22 juli 2021

Techniekcarrousel: van papier naar potentieel

Techniek is overal en overal even divers. Om werkzoekenden meer inzicht te geven in de mogelijkheden binnen de techniek, organiseert WerkgeversServicepunt (WSP) Fryslân Werkt! samen met ROC Friese Poort, Nordwin College (na de zomer Aeres) en Friesland College een Oriëntatiecarrousel Techniek. Een groep van circa negen volwassenen – in leeftijd, ervaring en achtergrond sterk verschillend – maakt twee weken uitgebreid kennis met allerlei sectoren, opleidingen en bedrijven binnen de techniek. Van autospuiten tot meubelmaken, van installatiewerk tot voedselproductie. De eerste Techniekcarrousel startte op 25 mei jongstleden. Amieke de Rapper (Friesland College) en Kitty Hirsch (UWV) delen hun ervaringen.

Laagdrempelig

"Het idee voor de Oriëntatiecarrousel Techniek ontstond vanuit Fryslân Werkt", vertelt Kitty Hirsch. "In de bestanden van UWV en gemeenten zitten mensen zonder technische opleiding of achtergrond, die wel aan hun huis klussen, aan auto’s knutselen of hobbymatig meubels maken. Ze zijn geïnteresseerd in techniek, maar ze vinden de stap naar een baan in de techniek groot. Vanuit UWV kennen we hun interesse in de techniek niet altijd: het staat vaak niet op hun CV en we kunnen er ook niet op zoeken in onze database. De carrousel is een laagdrempelig en kortdurend traject, dat mensen een beeld oplevert van de diversiteit binnen de techniek. En ze krijgen inzicht of het ook beroepsmatig interessant is voor ze."

Rondreis

Amieke de Rapper van het Friesland College was vanaf het begin betrokken bij de carrousel: "Dit soort programma’s was er al, er gebeurt veel om mensen toe te leiden naar een vak binnen de techniek. Maar het is erg versnipperd. Wij laten kandidaten niet dubbel kennismaken. We bezorgen ze in twee weken een rondreis langs een aantal bedrijven, kansrijke beroepen en opleidingen bij verschillende ROC’s, zodat ze echt ervaren wat het is. Het werkt niet om deze groep alleen informatie op papier te geven of een open dag voor ze te organiseren. Het gaat erom dat ze de kern van het beroep ervaren. Ze leren bijvoorbeeld wat het is om monteur mobiele werktuigen te zijn en dat dit werk zich niet alleen in een werkplaats afspeelt, maar vooral buiten. Deelnemers krijgen een heel concreet beeld van het beroep en de beroepsomstandigheden. Wat deze aanpak daarnaast vooral sterk maakt, is dat ze vanuit drie ROC’s, UWV en gemeenten gezamenlijk is ontstaan. Onderling vliegen afvangen is niet aan de orde."

2021.22.07_002 - Oriëntatiecarrousel Techniek

Oriëntatie met vervolg

Het oriëntatieprogramma is bedoeld voor een diverse groep: iedereen die openstaat voor een baan in de techniek is welkom en het levert altijd iets op. De Rapper: "We hebben mensen gehad die kort werkloos zijn, maar ook 'switchers' en Wajongers, variërend van 22 tot 53 jaar, met en zonder technische achtergrond. Na de twee weken durende oriëntatie houdt het niet op. De deelnemers gaan dan in gesprek met het Leerwerkloket om te kijken naar een geschikte vervolgstap." Hirsch: "De Techniekcarrousel is ook interessant voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We kijken niet naar hun papieren, maar naar hun potentie. Dus de carrousel werkt ook voor mensen die al een tijdje langs de kant staan maar in de tussentijd wel hun huis hebben verbouwd of hun auto zelf onderhouden." Ook werkgevers zijn enthousiast. "Zij beseffen dat ze zich moeten aanpassen, omdat er te weinig instroom vanuit de opleidingen is. Een diploma is voor hen niet meer leidend, ze zijn vooral op zoek naar mensen met twee rechterhanden, die het leuk vinden om technisch en creatief bezig te zijn."

Aanmeldingen

De Rapper en Hirsch denken allebei dat de carrouselaanpak ook in andere regio’s werkt. Hirsch: "Friesland heeft natuurlijk niet als enige een tekort." De Rapper: "Ik gaf laatst al een presentatie in een andere regio onder veel belangstelling." Verbeterpunten zijn er wel, geeft Amieke de Rapper aan. "De Techniekcarrousel is bedoeld voor acht tot tien mensen per keer. De eerste keer hadden we die, de tweede keer niet." Hirsch onderkent dat het niet eenvoudig is om voldoende deelnemers te vinden. "Binnen UWV hebben we de afdeling basis, die voert gesprekken met werkzoekenden en verwijst mensen door. Onze collega’s die gesprekken voeren met de werkzoekenden, gaan de werkzoekenden meer wijzen op dit initiatief, zodat ze zich hiervoor op kunnen geven. Ook timing is belangrijk, de tweede carrousel vond vlak voor de zomervakantie plaats. In oktober hopen we op meer aanmeldingen. Aan het programma ligt het volgens mij niet, de reacties zijn positief en ook het vervolg samen met het Leerwerkloket staat. We gaan er alles aan doen om de groep uit te breiden door er intern en extern aandacht voor te blijven vragen."

Contactgegevens

Amieke de Rapper, Friesland College: A.de.Rapper@fcroc.nl
Kitty Hirsch, UWV: kitty.hirsch@uwv.nl

Van zorg naar ICT

ÉÉn va de succesverhalen van de Orientatiecarrousel is Jelmer; 29 jaar en in het bezit van een diploma Maatschappelijke Zorg niveau 3. Daarnaast is hij handig met elektronische apparatuur en computers. Jelmer was werkzaam in de zorg maar hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Hij was hobbymatig veel met elektronica bezig, iets wat hij heel erg leuk vond. Hij wilde meer weten over de mogelijkheden in de techniek en gaf zich daarom op voor de Orientatiecarrousel.
Kitty Hirsch deelt zijn ervaringen: "Jelmer had eigenlijk niet verwacht dat de carrousel zo veelzijdig zou zijn, hij dacht dat het voornamelijk over houtbewerking en de metaalindustrie ging. Vooral de monteur die namens een bedrijf zijn verhaal deed, aangaf hoe hij in de techniek was begonnen en hoe goed dat had uitgepakt ondanks zijn beperkingen, zette Jelmer aan om contact op te nemen met een detacheerder (Randstad). Hij legde zijn situatie uit en samen zochten ze naar passend werk. Drie weken na de laatste carrouseldag leidde dit tot een baan bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten. Hij heeft het hier heel erg naar zijn zin, hij doet het goed, pakt het werk goed op en krijgt zeer binnenkort een vast contract aangeboden. Daarnaast kan hij via zijn detacheerder een opleiding in de techniek gaan volgen."

Tips

Welke tips hebben Amieke de Rapper en Kitty Hirsch voor andere regio’s?

  1. Ga vanaf de eerste dag samen aan tafel en trek samen op. Kitty Hirsch: "Ga in gesprek, over de regionale behoefte en over wat werkt voor jouw regio."
  2. Koppel kandidaten vooral aan kansrijke beroepen. Amieke de Rapper: "De beroepen die nu het meest actueel zijn, zijn dat over een half jaar misschien niet meer, houd dat dus in de gaten."
  3. Zorg dat het echt een realistische ervaring is. Mensen moeten voelen hoe het vak en het beroep is en welke competenties en vaardigheden ervoor nodig zijn.