2 mei 2022

Technasium realiseert hoge instroom in bètatechnische studies

Bijna driekwart van de technasiumleerlingen kiest na het behalen van hun havo- of vwo-diploma voor een bètatechnische vervolgstudie. Het recept voor deze hoge instroom in bètatechnische opleidingen bevat onder andere intensieve en brede studieoriëntatie én de samenwerking met het Hoger Onderwijs.

Slimme technologie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De behoefte aan duurzame en innovatieve oplossingen groeit. Daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. Het Technasium is specifiek opgericht om leerlingen naar de bètatechnische studies te leiden.

Het technasiumonderwijs
Tijdens de lessen van het Technasium maken leerlingen tijdens projecten voor echte opdrachtgevers kennis met verschillende bètatechnische studies en beroepen. Zorgen dat leerlingen op havo en vwo kennismaken met de grote diversiteit in bèta en techniek doen we niet alleen. Het Technasium werkt veel samen met het Hoger Onderwijs. Zo zorgen we dat leerlingen actuele kennis opdoen en relevante competenties ontwikkelen. Met deze samenwerking maken leerlingen gerichter en gemotiveerder een studiekeuze in de bètatechniek en is de kans van slagen groter.

Slagen in de doorstroom
En dat slagen doen we dan ook. Van de eindexamenleerlingen op het Technasium koos 73% in 2020-2021 een bètatechnische opleiding, tegenover 55% van de andere gediplomeerden met een Natuur-profiel. Op de havo kiest 65% van de Technasium-gediplomeerden met een Natuur-profiel voor een technische studie in 2021, tegenover 48% van de reguliere leerlingen met een Natuur-profiel. Van de vwo-gediplomeerden kiest 78% van het Technasium voor bètatechniek, tegenover 61% van de gediplomeerden met een Natuur-profiel op een niet-technasiumschool.

De top drie HBO-opleidingen waar technasiumleerlingen voor kiezen zijn: werktuigbouwkunde, HBO ICT en bouwkunde. De top drie universitaire  studies zijn werktuigbouwkunde, bouwkunde en geneeskunde. Dit laat zien dat het technasiumonderwijs in belangrijke mate bijdraagt aan het aantrekkelijk maken van de natuurprofielen én het vergroten van de instroom in de technische bètawetenschappen. Het Technasium doet dat door uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs aan te bieden aan de 35.000 technasiumleerlingen in heel Nederland, samen met opdrachtgevers en het Hoger Onderwijs.