24 maart 2022

Techgrounds: opleiden vanuit de directe behoefte van de arbeidsmarkt

Er is een groot tekort aan IT’ers. En de komende jaren zal de vraag alleen maar toenemen. Tegelijkertijd is er een gebrek aan diversiteit. Vrouwen en diverse culturele achtergronden zijn ondervertegenwoordigd in IT-teams. TechGrounds motiveert deze groep en spreekt hun talent volledig aan.

TechGrounds is een school zonder docenten, ze hebben learning coaches. Leren te leren en peer learning is het fundament van de leerfilosofie. De IT-learning coaches helpen de studenten zelf de weg naar het antwoord of oplossing te vinden. Zo leggen ze de kiem voor een leven lang ontwikkelen, en met & van elkaar leren.

De leerlokalen bevinden zich middenin de wijk. De IT-opleidingen zijn onderdeel van een “tech-hub” waar ze ook co-working plekken hebben, tech-events organiseren en een startup incubator huisvesten. Zo brengen ze baangarantie en digitalisering dichtbij en creëren ze rolmodellen. TechGrounds werkt daarvoor samen met lokale partners, UWV en gemeentes. Deelnemers worden dus vanuit de directe behoefte van de arbeidsmarkt opgeleid.

Meer informatie vind je hier.