20 juli 2021

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in techniek en ict

Ben je werkgever en wil je één of meer van je medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ict? Dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ict en techniek is van groot belang door het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Budget
Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig, en vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Aanvragen
Werkgevers kunnen dus voor maximaal 6 personen een aanvraag indienden. Je vraagt per werknemer apart aan, één aanvraag voor meerdere werknemers is dus niet mogelijk. Aanvragen indienen kan vanaf woensdag 1 september 2021 9:00 uur tot en met woensdag 1 december 2021, 17:00 uur.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ondersteuning vanuit HCA ICT

HCA ICT biedt een overzicht van omscholingstrajecten (cursussen en opleidingen) die voldoen aan de voorwaarden van deze regeling. Tevens is er een handleiding beschikbaar gesteld. Kijk voor meer informatie op de website van HCA ICT.

Ruim € 30 miljoen voor omscholing naar kansrijke ict- en techniekberoepen

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer vandaag per brief geïnformeerd over de aanstaande publicatie van de subsidieregeling ‘Omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek’. De regeling zal medio juli worden gepubliceerd en is onderdeel van een aanvullend sociaal pakket om mensen met baanonzekerheid zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar (nieuw) werk of het behouden van werk. >>Lees verder>>