10 september 2020

Subsidieregeling 'NL Leert Door' - Eerste aanvraagperiode inzet van scholing open vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2020, 09:00 uur gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD - S).

Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Voor deze tijdelijke regeling worden twee aanvraagtijdvakken opengesteld, waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Het eerste aanvraagtijdvak wordt, vanaf 1 oktober, opengesteld voor opleiders en opleiderscollectieven.

Vanaf 2 november 2020, 09:00 uur, zal het tweede aanvraagtijdvak worden opengesteld voor samenwerkingsverbanden die een subsidieaanvraag kunnen indienen om (online) scholingstrajecten aan te bieden.

Per aanvraag bestaat de hoogte van het subsidiebedrag uit de som van het aantal begrote scholingstrajecten maal het subsidiebedrag per deelnemer. Via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid, kunnen opleiders, opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen. Hiervoor zal een elektronisch formulier beschikbaar worden gesteld voor opleiders en opleiderscollectieven vanaf 1 oktober 2020, om 09:00 uur en voor samenwerkingsverbanden vanaf 2 november 2020, om 09:00 uur.

Meer informatie over de regeling vind je in de Staatscourant

Nederland ontwikkelt door

Met de regeling ‘NL Leert Door’ stimuleert de overheid werkgevers én werkenden om juist nu na te denken over de toekomst. Eerder dit jaar is het eerste deel van de regeling opengesteld, waarbinnen ontwikkeladvies konden worden aangevraag. Deze waren bijzonder populair, in minder dan één maand was het maximale aantal registraties bereikt. In 2021 volgt een nieuwe ronde. Brigid Claassen, Senior Beleidsmedewerker bij Directie Arbeidsverhoudingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), vertelde eerder meer hierover.