8 april 2020 (laatste update: 25 februari 2021)

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen

Zonder dat we het helemaal beseffen maken we op dit moment een grote revolutie mee die verandert hoe we leven, wonen en werken. Alles en iedereen wordt steeds digitaler, maar uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers uit het mkb wegens gebrek aan expertise, tijd of geld, kansen in digitalisering moeten laten liggen. Zeker nu deze revolutie versneld wordt door de coronacrisis, is de noodzaak om mkb te digitaliseren alleen maar dringender geworden. 

Tijd voor een steun in de rug. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet samen met onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven overal in het land Digitale Werkplaatsen op. In zo’n Digitale Werkplaats worden lokale ondernemers door studenten (mbo, hbo, wo) verder geholpen met hun digitale vraagstukken.

Sinds de coronamaatregelen is de vraag bij mkb-ondernemers naar digitalisering erg acuut. Binnen MKB Digital Workspace, één van de Digitale Werkplaatsen die eerder subsidie ontving, worden mkb-ondernemers extra ondersteund door IT-bedrijven en techstudenten.

Om een digitale werkplaats op te starten kan maximaal 50% cofinanciering worden aangevraagd voor een periode van 3 jaar bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, tot maximaal € 450.000. Deze aanvraag moet worden ingediend door een betrokken onderwijsinstelling en de werkplaats moet om in aanmerking te komen voldoen aan o.a. de volgende criteria:

  • Focus op versnellen digitalisering regionaal mkb

  • Focus op bestaande en bewezen digitale technologieën zoals: online marketing en sales, data, automatisering

  • Regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en overheidsinstelling

U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 april tot en met 19 mei 2020, via mijn.rvo.nl, en er zal in het najaar van 2020 nog een aanvraagperiode komen.

Meer weten of ondersteuning nodig? Kijk dan hier

Update d.d. 25-2-2021

Goed nieuws voor ondernemers die samen met studenten aan de slag willen met hun digitale vraagstukken! In februari 2020 zijn vijf nieuwe Digitale Werkplaatsen officieel van start gegaan. Lees er hier meer over. 

Een werkplaats die eerder al van start ging is de MKB Digiwerkplaats.
“We zijn nog in de opbouwende fase, maar de resultaten tot nu toe zijn beslist bemoedigend.” Projectleider Tessa Renkers vertelt

Op dit moment wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn voor een derde openstelling later dit jaar, houdt hiervoor de website van RVO  in de gaten.