Bron: Unsplash

4 juni 2021

Subsidie voor werkgever: investeer in basisvaardigheden werknemers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Het gaat hier om het verbeteren van taal- en rekenvaardigheid, maar óók digitale vaardigheden. De aanvraagronde is nu open en loopt tot en met 30 juni 2021. Deze subsidie biedt ook mooie kansen voor de technische sector. 

Voor deze tweede aanvraagronde van 2021 is nog ruim drie miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland.

Voor wie?
Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk.

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijke voorwaarde is dat je de subsidie alleen mag inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F.

Meer informatie en subsidie aanvragen: https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.