Projectleider Tessa Renkers en student Patrick Ramge. In plaats van een opdracht van een ondernemer, mocht Patrick aan de slag met een stageopdracht voor de MKB Digiwerkplaats.
De afgelopen periode werkte hij vanuit het Dutchsoftwarelab in de Dutch Innovation Factory aan een database voor de MKB Digiwerkplaats. (fotografie: Remco Koers Photography)

10 februari 2021

Studenten helpen ondernemers bij digitaliseringsslag in het mkb

Frisse ideeën om de mogelijkheden van online sales en marketing, data en automatisering toch te kunnen omarmen. Dat krijg je wanneer je ondernemers met een digitaliseringsvraag en -behoefte koppelt aan studenten uit het mbo en hbo. Dat is exact wat gedaan wordt binnen de MKB Digiwerkplaats, één van de projecten op het gebied van digitalisering dat binnen het subsidieprogramma WE-IT* gestart is door de provincie Zuid-Holland. Aan het woord is projectleider Tessa Renkers.

*WE-IT is onderdeel van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, zie kader onderaan artikel


Alles en iedereen wordt digitaler. Toch laten veel ondernemers kansen liggen. Het ontbreekt hen aan kennis, tijd en geld om de digitaliseringsslag te maken. Reden voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemers een steun in de rug te geven en samen met regionale overheden, onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven overal in het land digitale werkplaatsen op te starten. Een plek waar ondernemers studenten ontmoeten en zo synergie opwekken: praktische oplossingen voor de een, een leerrijke praktijkopdracht voor de ander. Het gros van de werkplaatsen startte in maart 2020. De MKB Digiwerkplaats in de regio Haaglanden kreeg in augustus 2020 subsidie toegekend voor de looptijd van 3 jaar en is dus nog een prille loot aan de stam. “We zijn nog in de opbouwende fase”, vertelt Tessa Renkers. “Maar de resultaten tot nu toe zijn beslist bemoedigend.”

Laagdrempelig
Renkers is blij dat de MKB Digiwerkplaats er is. “We springen in een gat: wat betreft IT is er voor kleine ondernemingen weinig dienstverlening op maat. Het is simpelweg geen interessante doelgroep: te weinig geld”, legt Renkers uit. “Maar de urgentie bij ondernemers om digitaliseringsstappen te maken – online sales, online zichtbaarheid, webshops – is hoger dan ooit. Onze studenten kunnen hen hierbij helpen. Zonder hoge investeringen in tijd en geld.”

Frisse ideeën
Natuurlijk: het zijn studentenprojecten. Leren staat centraal; fouten maken mag. Belangrijk dus voor Renkers en haar projectmedewerkers om de verwachtingen van de ondernemers goed te managen. “Toch worden we vaak positief verrast: de studenten komen echt met frisse ideeën! In oktober hebben we een MKB Business Innovation Challenge gehouden. Een week lang koppelden we ondernemers aan groepjes studenten van de minor ‘Becoming the next succesfull online startup’. De studenten kregen bij een kick-off input van de ondernemers en gingen aan de slag. Met mooie resultaten als gevolg. Een fysiotherapeut vergroot nu de zichtbaarheid van een online rugklachtenprogramma met een gratis e-book (via Amazon en bol.com) en kortingsvouchers; een PR-bureau versterkte haar profiel op online platform Entnest na een analyse naar de succesfactoren van de concurrentie; een producent van vegan chocolade heeft binnenkort een puike webshop.”

Puzzel
Als er eenmaal een match is gemaakt tussen de ondernemer en de studenten, kan de eerstgenoemde echt stappen voorwaarts zetten. Maar het maken van de juiste match is niet gemakkelijk. “Het is puzzelen. Past de vraag van een ondernemer nou beter bij het mbo of het hbo? En hoe krijgen we het passend binnen het curriculum van de deelnemende opleidingen? Het onderwijs zit immers vast in blokken en vakken; schakelen gaat minder snel dan het bedrijfsleven gewend is. Het onderwijs heeft ook andere belangen. Maar doordat steeds meer opleidingen aanhaken – de digitalisering kent nu eenmaal vele aspecten – lukt het steeds beter. We kunnen onze dienstverlening zelfs uitbreiden. Volgend schooljaar gaan we bijvoorbeeld kijken of we een scan kunnen maken om de kennis en innovatievraag van een ondernemer in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kan dan een multidisciplinair studententeam de ondernemer verder helpen. Een mooi vooruitzicht! De MKB Digiwerkplaats heeft het in zich om een aanjager van onderwijsvernieuwing te worden.”

HUMAN CAPITAL AKKOORD ZUID-HOLLAND: HOE URGENTIE LEIDT TOT POTENTIE

In de zomer van 2019 zetten 65 partijen uit het regionale bedrijfsleven, onderwijs en overheid een handtekening onder het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Ruim anderhalf jaar later heeft de corona-pandemie de wereld op zijn kop gezet, maar het doel van ‘HCA’ is onveranderd: Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend houden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. Techniek en IT zijn en blijven hierbij cruciale krachtsectoren. >>Lees verder>>

MKB-ACTIEPLAN

In 2018 informeerde staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) per brief haar MKB-actieplan aan de Tweede Kamer. In dit plan presenteerde Keijzer maatregelen die genomen moesten worden om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Eén van de acties uit haar MKB-actieplan was het opzetten van digitale werkplaatsen voor het mkb: een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Waar ondernemers, studenten, docenten en ondernemers elkaar ontmoeten. Ondernemers die niet goed weten hoe ze het moeten aanpakken met online sales en marketing, met het benutten van data en met automatisering kunnen hier terecht. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo of het mbo, van docenten en experts.

Het MKB-actieplan voor mkb’ers geleid tot waardevolle samenwerkingen, eerlijkere wet- en regelgeving en passende dienstverlening vanuit de overheid. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2020 van het MKB-actieplan, dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 30 oktober 2030 naar de Tweede Kamer stuurde, getiteld Vernieuwend mkb heeft toekomst.