Bron: Unsplash

9 september 2021

SLIM! Speciale website voor leren en ontwikkelen in mkb gelanceerd

Mede door technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt continu. En dat gaat in rap tempo. Veel ondernemers zijn dan ook continu bezig om de leercultuur in hun organisatie te versterken. Sinds kort kunnen zij voor tips & tricks terecht op de nieuwe website wijzijnkatapult.nl/leren-ontwikkelen-mkb. Hier vinden ze alles wat ze willen weten over leren en ontwikkelen in het mkb. Het is dé website van het ondersteuningsprogramma voor SLIM*.

Het doel van de website is om ondernemers te helpen hun SLIM-activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren en een sterke leerrijke werkomgeving neer te zetten. Door bijvoorbeeld antwoord te geven op:

  • Wat betekent “leercultuur” concreet en wat kan ik vandaag al doen om dit te versterken?
  • Welke methodes zetten andere ondernemers al succesvol in?
  • Hoe pakken andere bedrijven de activiteiten aan waar ze subsidie voor ontvangen?

Aan de slag
Want de SLIM-regeling is natuurlijk heel handig, maar geen doel op zich. Uiteindelijk wil je als ondernemer leren en ontwikkelen in je bedrijf meer vanzelfsprekend maken. Maar hoe je dat? En waar begin je?
Om te voorkomen dat je verstrikt raakt in een woud vol keuzemogelijkheden is op de nieuwe website zoveel mogelijk praktische informatie verzameld waar mkb’ers direct mee aan de slag kunnen. Je vindt er onder andere;

  • toolkit met concrete stappenplannen;
  • hand-outs;
  • praktische tips;
  • en veel praktijkvoorbeelden over het versterken van de leercultuur. 

Handig en het kost je niks. Dus, wees SLIM: neem een kijkje en doe er je voordeel mee: wijzijnkatapult.nl/leren-ontwikkelen-mkb.

Ondernemers kunnen tot 30 september 2021 een SLIM-aanvraag indienen.

*Over SLIM
Met de SLIM-regeling wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het leren ontwikkelen in het mkb stimuleren. Hiervoor kunnen mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) subsidie aanvragen. Het gaat om activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg. Meer informatie vind je hier.