18 november 2021

Sciencemakers, het belang van talentwaardering

Vanaf 2015 vindt jaarlijks ScienceMakers plaats. De prestaties van jongeren op het gebied van wetenschap, technologie en maken - én hun verhalen - worden dan op diverse manieren uitgelicht en getoond. Ook ontvangen zij een ScieneMakers Award. Beatrice Boots, directeur van Platform Talent voor Technologie, legt uit waarom dit zo belangrijk is.

Wat is ScienceMakers?
‘Er worden in Nederland, maar ook in het buitenland, gedurende het hele schooljaar heel veel wedstrijden op het gebied van wetenschap, technologie en maken georganiseerd. Jongeren gaan daarbij, vaak als schoolopdracht, met allerlei vraagstukken aan de slag. Vaak zijn het ook echte uitdagingen vanuit het bedrijfsleven en (overheids)instellingen. En zijn verschillende categorieën (Denken & Tellen, Groeien & Bloeien, Maken & Uitvinden en Nullen & Enen).

Alle winnaars van de nationale wedstrijden én jongeren die Nederland mochten vertegenwoordigen bij een internationale wedstrijd, ontvangen een ScienceMakers Award.
Tijdens de jaarlijkse campagne ScienceMakersLAB worden zijn de prestaties van deze jonge winnaars, door middels van filmpjes, interviews en foto’s getoond op website www.sciencemakers.nl en via YouTube en Twitter, Instagram en Facebook (#SMANL). Veel lokale en regionale media zetten ‘hun’ winnaars in het zonnetje door een artikel of interview in krant, radio en soms ook op regionale tv.’

Waarom ScienceMakers?
‘Vanaf de start van het Techniekpact is de instroom in de techniek een heel belangrijk thema. Van techniek weten wij: onbekend maakt onbemind. Bij de keuze voor een opleiding is dit van invloed. En met het oog op oplossingen die wij nodig hebben voor toekomstige issues, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energietransitie, is het juist keihard nodig dat meer jongeren juist die techniekkant op gaan.
Dit betekent dat wij jongeren zoveel mogelijk en in zo’n vroeg mogelijk stadium moeten laten kennis maken met (bèta)techniek. Via ScienceMakers geven wij jongeren die iets bijzonders hebben bedacht of uitgevonden een podium. Hiermee willen we andere jongeren inspireren; ‘kijk eens wat allemaal kan en mogelijk is’. En voor de winnaars zelf is het een aanmoedigingsprijs: ‘we zien wat je doet en dat is heel goed en speciaal, ga daar vooral mee door!’ Dat het echt van invloed is, werd wel duidelijk door het feit dat Koningin Maxima bij de lustrumeditie (2019)  persoonlijk aanwezig was bij de uitreiking van de awards.’

Wat is een ScienceMaker?
‘Dat is een jongere die het afgelopen jaar een buitengewone prestatie heeft geleverd op het gebied van wetenschap, technologie en/of maken. We hebben het dan over jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar, dus bovenbouw basisschool en de middelbare school. Het zijn niet, wat soms wordt gedacht, alleen maar whizzkids. Maar het zijn ook gewoon jongeren die het heel leuk vinden om na te denken over hoe je de wereld een stukje beter maakt. Die het leuk vinden om aan de slag te gaan met een uitdaging. En dan in de bètahoek of technisch of binnen ICT met een oplossing te komen. Zodat ze echt een concrete bijdrage leverenaan de opdracht die hen bijvoorbeeld is gegeven vanuit het bedrijfsleven.
Vaak is de school de aanjager van de deelname aan wedstrijden. Maar je kunt soms ook zelf individueel of als groepje aanmelden. En jongeren kunnen het natuurlijk ook zelf de school inbrengen, door aan hun docent te vragen de school aan te melden. Voor iedereen is er wat wils. Elke jongeren die denkt een slimme oplossing te hebben of  in groepsverband na wilt denken over een betere toekomst kan meedoen.’

ScienceMakers worden gehuldigd in de categorieën:

Denken & Tellen
In deze categorie zijn de harde bètawetenschappers te vinden.
Groeien & Bloeien
In deze categorie vind je nieuwe manieren om goed om te gaan met de aarde.
Maken & Uitvinden
De categorie met slimme oplossingen en bijzondere uitvindingen.
Nullen & Enen
De categorie met algoritmes, codes en robots die wereldproblemen (gaan) oplossen.