2020.17.12 - Evaluatieonderzoek scholingstraject hybride techniekopleider

17 december 2020

Scholingstraject zorgt voor meerwaarde

Hybride Techniekopleiders doen tijdens hun scholingstraject nieuwe kennis en (didactische) vaardigheden op die ook buiten het onderwijs ingezet kan worden, zoals op werkvloer in samenwerking met collega’s. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek van het scholingstraject Hybride Techniekopleider.

Hybride Techniekopleiders, professionals vanuit technische bedrijfsleven die lesgeven op het vmbo enof mbo, doen tijdens hun scholingstraject nieuwe kennis en (didactische) vaardigheden op die ook buiten het onderwijs ingezet kunnen worden, zoals op de werkvloer in samenwerking met collega’s. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek van het scholingstraject Hybride Techniekopleider. Ook de werkgevers ervaren veel voordelen van de nieuwe kennis die medewerkers hebben opgedaan. Ze zien dat hun medewerkers zich op persoonlijk niveau zich positief hebben ontwikkeld en de nieuwe vaardigheden en kennis binnen de organisatie toepassen. Een zeer groot deel van de ondervraagde werkgevers geeft aan dat ze zien dat het opleidingsklimaat binnen de organisatie een impuls gekregen heeft of naar verwachting gaat krijgen. Een van de geïnterviewde verwoordt het alsvolgt: ‘We zien dat het al resultaten heeft opgeleverd. Goede samenwerking met ROC-opleiding, dat was niet tot stand gekomen zonder het hybride scholingstraject”.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

 • de deelnemers, oud deelnemers, onderwijsinstellingen en werkgevers zijn uitermate tevreden zijn over de scholingstrajecten;
 • 96% van de (oud)deelnemers geeft aan nieuwe kennis en vaardigheden te hebben ontwikkeld;
 • 70% van de (oud)deelnemers wil werken of werkt als hybride techniekopleider;
 • hybride techniekopleiders worden gewaardeerd om met name hun inbreng van actuele technische kennis en vaardigheden;
 • werkgevers waarderen het scholingstraject waarderen omdat:
  • ze zien dat het traject bij hun medewerkers leidt tot enthousiasme en meer motivatie;
  • ze ervaren dat hun medewerker de opgedane kennis en vaardigheden ook toepast binnen het bedrijf (stimulans intern opleidingsklimaat);
  • ze indirect bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de toekomstige medewerkers én hun bijdrage leveren aan het oplossen van het onderwijsgevendentekort.

Benieuwd naar de andere resultaten van het onderzoek? Zie www.wijtechniek.nl/hybridetechniekopleider

Scholingstraject hybride techniekopleider

Het Scholingstraject Hybride Techniekopleiders is een initiatief van de technische Opleidings- en Ontwikkelfondsen Wij-Techniek, OOM en A+O Metalelktro en de bouwsector. Verspreid over 8 locaties wordt de opleiding 1 à 2 keer per jaar aangeboden. Begin november start op aantal plaatsen nieuwe lichting. Ga voor meer informatie naar www.wij-techniek.nl/hybridetechniekopleider.