24 maart 2022

Samen aan de slag: op weg naar nog meer regionale samenwerking!

Meer mensen in de techniek! De urgentie voor meer mensen in de techniek is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid doordat deze vakmensen hard nodig zijn bij het realiseren van de kabinetsplannen. 'Snelheid van energietransitie in gevaar door tekort aan technisch personeel' kopte de NOS in december 2021. Oftewel de urgentie neemt alleen maar toe. Daarom organiseerde de provincie Gelderland op donderdag 10 maar 2022 de netwerkbijeekomst "op weg naar meer regionale samenwerkingen". 

In de provincie Gelderland wordt er vanuit meerdere partijen hard aan de weg getimmerd om dit te realiseren. Zowel het Sterk Techniekonderwijs (STO), de Techniekpacten als het bedrijfsleven zijn met dit thema bezig om de instroom in de techniek te vergroten. Genoeg reden dus om betrokkenen op 10 maart jl. samen te brengen in de Mauritskazerne te Ede voor een inspirerende (netwerk)middag.

Ronde tafel sessie

In drie ronde tafel gesprekken hebben deelnemers kennisgemaakt en nagedacht over het gemeenschappelijk doel van de Techniekpacten en het STO. De Techniekpacten hebben een brede doelgroep die ook in alle onderwijslagen terugkomt en het STO is specifiek bedoeld voor het vmbo. Het gemeenschappelijke doel is meer mensen in de techniek! Conclusie uit de sessies is dat er eigen verantwoordelijkheden en taken zijn, maar dat er ook meer samen georganiseerd kan worden. Begin met een project en kijk vanuit daar naar duurzame lokale en (boven)regionale samenwerkingen.

Posterpresentaties

Nadat de deelnemers kennis hebben gemaakt en nagedacht hebben over samenwerking voor mensen technici in de energietransitie waren er posterpresentaties. Acht initiatieven uit de provincie presenteerde zichzelf door te vertellen waar zij zich mee bezig houden en vooral ook waar samengewerkt kan worden. De interesse was zo groot en er is zoveel uitgewisseld dat de bijeenkomst langer duurde dan gepland. Dit moedigen we natuurlijk alleen maar aan.

Hoe verder?

We zien nu al dat onderling contacten zijn gelegd en ideeën worden uitgewisseld. In de toekomst blijft de provincie inzetten op samenwerking tussen de betrokkenen in de regio’s om samen te zorgen voor meer instroom in de techniek.