27 februari 2020

PAL in de klas: een groeiend succes

Afgelopen jaren is het lerarentekort steeds groter geworden; zeker voor de bètavakken is het tekort nijpend. Een van de initiatieven om het lerarentekort aan te pakken is het project Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). Bètapartners (vo-ho netwerk Noord-Holland en Flevoland) is na een pilot in schooljaar 2018/2019 in september 2019 op grote schaal begonnen met een duurzame uitrol van PAL. Anders dan in het verleden worden PAL-studenten niet vanuit projectgeld betaald, maar gaan ze in dienst bij de scholen. Doel hier is om scholen bewust te laten investeren in potentiële toekomstige leraren.

PAL-studenten kunnen via een betaalde bijbaan in het voortgezet onderwijs ervaring opdoen met het werken in een schoolorganisatie. Tegelijkertijd biedt een PAL expertise, nieuwe perspectieven en lastenverlichting binnen het voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding volgt een PAL ook een cursus, in samenwerking met de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Uitgangspunt is dat studenten met deze laagdrempelige bijbaan, meer instroom te genereren in de lerarenopleidingen.

Sinds september is de studentenpoule gegroeid naar 60 studenten en werken er inmiddels 20 studenten met plezier op scholen in Noord-Holland. Het aantal actieve scholen staat op twaalf, met nog een dubbel aantal scholen met concrete interesse in PAL. De verwachting is dat het aantal werkende studenten komende maanden sneller toeneemt, door de groeiende bekendheid. Omdat Bètaparnters PAL ook landelijk verder onder de aandacht wil brengen, zijn ze - naast Universiteit Twente - op zoek naar meer onderwijsinstellingen die met hen willen samenwerken. Meer informatie is te vinden via www.palvoordeklas.nl of bij Maarten-Harm Verburg via pal@vu.nl.