17 december 2020

Overzicht financiële regelingen

Er zijn vanuit de overheid en (branche)organisaties diverse subsidies en vergoedingen beschikbaar dit kunnen worden ingezet voor opleidingen rond hybride docentschap. Wij lichten een aantal interessante subsidies en regelingen uit met verwijzingen naar websites van bijbehorende instanties voor aanvullende informatie, voorwaarden en aanvraagprocedures.

Opleiding- en ontwikkelfondsen technische branches
Vanuit de opleidings- en ontwikkelfondsen van technische branches zijn middelen beschikbaar voor scholing. Voor professionals vanuit de installatie branche, groot en klein metaal-sector die het scholingstraject Hybride Techniekopleiders willen volgen worden de kosten voor de opleiding vergoed. Kijk hier voor meer informatie en contactpersonen. 

STAP-budget                                                                                            
Vanaf januari 2022 is het voor iedereen mogelijk om een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,-, het STAP-budget (=‘stimulans arbeidsmarktpositie’) aan te vragen. De overheid wil zo werkenden en niet-werkenden in staat stellen een opleiding of andere scholingsactiviteiten te volgen die ze helpt om zichzelf te versterken in hun werk en op de arbeidsmarkt. Kijk hier voor actuele informatie.

Financieringsmogelijkheden voor PPS
Regelingen voor publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt staan op hier. In deze regelingen staat vaak het stimuleren van leven lang ontwikkelen centraal. Hybride docentschap kan daar een invulling van zijn.

Subsidies voor (toekomstige) leraren
Voor wie een lerarenopleiding gaat volgen of een aanvulling daarop zijn er vanuit de overheid (DUO) verschillende financieringen, zoals (extra) studiefinanciering, lerarenbeurzen of tegemoetkoming leraren. De meesten daarvan zijn ook geschikt voor docenten en onderwijsassistenten die willen doorgroeien of herintreders.
Welk financiering gebruikt kan worden hangt af van leeftijd, of er al een bevoegdheid is en de soort opleiding. Het Onderwijsloket biedt een volledig overzicht.

Zij-instroomsubsidie
Als zij-instromer wel werkzaam in het onderwijs maar nog niet bevoegd? Dan kan dit als nog via het zogeheten zij-instroomsubsidie. Deze geldt ook voor docenten die een tweede bevoegdheid willen halen. Het schoolbestuur kan deze subsidie van 20.000 euro aanvragen. En mag deze gebruiken voor kosten als: het geschiktheidsonderzoek, de geschiktheidsverklaring, studieverlof, begeleiding zij-instromer en/of bekwaamheidsonderzoek. Kijk hier voor alle actuele informatie een aanvraagprocedure. 

Regionale subsidies, regelingen en tegemoetkomingen
Naast subsidies en regelingen op landelijk niveau, zijn er ook regionale of soms zelfs gemeentelijke subsidies beschikbaar, zoals de Amsterdamse lerarenbeurs. Informatie over deze middelen zijn te vinden op de websites van de regionale loketten Een overzicht hiervan  op het Onderwijsloket.