23 november 2020

'Operator van de toekomst': nieuw bijscholingsprogramma voor werknemers én docenten

Onlangs werd aan de gemeente Delft een bijdrage van bijna 70.000 euro toegekend voor het project ‘Operator van de toekomst’. Met dit project zal RoboAcademy  - i.s.m. de TU Delft, het Digital Operations Centre, SAM | XL en Pilz - een trainingsprogramma opzetten en gevenHet programma is gericht op de bijscholing van de maakindustrie (werknemers) én onderwijs (docenten) in het gebruik van robots en augmented / virtual reality. Het project loopt van 1 november 2020 tot en met mei 2022. 

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in juli besloten 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor projecten om de regionale economie sterker uit de crisis te laten komen. Vanuit dit budget is de bijdrage aan het project ‘Operator van de toekomst’ mogelijk gemaakt.  

Sterker uit de crisis 
COVID-19 heeft overal een grote impact, zo ook op de economie en sociale sector in Zuid-Holland. De 1,5 meter maatschappij en opnieuw toenemende reisrestricties vereisen aanpassingen in de werkomgeving. Tegelijkertijd bevinden bedrijven in de maakindustrie zich in een digitale transitie naar de ‘smart industry’ waarbij de opkomst van slimme technologieën productieprocessen voorgoed zullen veranderen. 

Om mee te kunnen blijven bewegen en de weerbaarheid te vergroten, zullen bedrijven relevante technologieën moeten adopteren. Verwacht wordt dat de komende jaren de inzet van robots toeneemt, zeker ter voorbereiding op mogelijke nieuwe pandemieën. Daarnaast wordt verwacht dat technologieën als augmented reality (AR) en virtual reality (VR) zullen toenemen om bijvoorbeeld afstandswerken en afstandsonderwijs beter mogelijk te maken. Werkgevers voorspellen een groeiende behoefte te hebben aan onder andere robotoperators. 

Een eerste logische en laagdrempelige stap, is dan ook het leren ‘samenwerken’ met robots en personeel voor te bereiden op het werken met AR of VR. Het gaat bijvoorbeeld om assemblage- en afwerkingsprocessen die geautomatiseerd kunnen worden zoals boren, schroeven, lijmen en schuren. Hierbij werken medewerkers samen met een robot en krijgen zij werkinstructies via bijvoorbeeld AR of een VR-bril. Daarnaast kunnen automated guided vehicles (AGV’s; ‘zelfrijdende karretjes’) worden ingezet om medewerkers bijvoorbeeld te ontlasten bij sjouw- en tilwerk. 

Nieuw trainingsprogramma 
45 werknemers en 45 vo-, mbo- en hbo-docenten worden in het project getraind in het gebruiken van collaboratieve robots (cobots) en automated guided vehicles (AGV’s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van AR en VR. 25 docenten zullen in professionele leergemeenschappen lesmateriaal ontwikkelen om studenten te onderwijzen. Het aanbod zal (online) beschikbaar worden gemaakt voor Leven Lang Ontwikkelen modules voor 23+ (ex) werkenden. 

Waar regulier trainingsaanbod zich specifiek richt op één technologie, biedt het programma een unieke combinatie van meerdere technologieën. De ontwikkeling van direct toepasbaar vakdidactisch lesmateriaal voor studenten maakt dat het programma niet alleen bijdraagt aan de skills ontwikkeling van medewerkers van nu, maar ook van medewerkers voor de toekomst. Het programma sluit ook aan op nieuwe onderwijsvormen, waarbij extended reality wordt ingezet. 

Meer weten? 
Begin 2021wordt een online event georganiseerd waarin het project en het nieuwe trainingsprogramma worden toegelicht. Je kunt je interesse voor het online event en /of het trainingsprogramma alvast kenbaar maken via info@roboacademy.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging zodra je je officieel kunt aanmelden.