17 februari 2022

Op naar een digitaalvaardig mkb in Drenthe

De digitale transitie is gaande. De fysieke en digitale wereld raken steeds meer met elkaar vervlochten. Dat is te merken in ons dagelijks leven, in ons werk en in onze samenleving. Digitalisering is veelomvattend. Het gaat over de transitie van analoog naar digitaal, over het gebruik van data en de toepassing van digitale technologieën. Digitalisering doorkruist iedere sector en elk onderdeel van onze samenleving. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker en ook de Provincie Drenthe zet daarop in.

In 2021 heeft de provincie ambities en acties gebundeld waarmee ze - samen met stakeholders - haar steentje wil bijdragen aan een succesvolle digitale transitie in Drenthe. De Digitaliseringsagenda ‘Drenthe Digitaal’ richt zich op de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering en het fundament dat daarvoor op orde moet zijn. Drenthe Digitaal heeft een brede scope: van versnelling van digitalisering bij het mkb, ze richt zich op domeinen als industrie, zorg en landbouw tot aan digitale vaardigheden, digitale weerbaarheid, digitale overheid en data. Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving en - economie, en dat vraagt om een digitale overheid. Ook de provincie wil transformeren naar een slimme en datagedreven organisatie.

Naast inzet op digitale vaardigheden van inwoners en medewerkers van de provincie, ligt de aandacht op digitalisering van het mkb.

De provincie heeft zich onder meer als missie gesteld om bedrijven meer gebruik te laten maken van de kansen van digitalisering en dataficering om zo hun businessmodel en daarmee de Drentse economie te versterken. Ze zet zich in voor een digitaal vaardig en digitaal weerbaar mkb en wil bijdragen om de digitalisering van het mkb te versnellen. Ze richt zich daarbij zowel op het brede mkb (peloton) als op het innovatieve mkb (koplopers).

Een overzicht van activiteiten/projecten in de Provincie Drenthe: 

 • Benchmark Digitalisering
  Met het Drentse ondernemersloket Ik Ben Drents Ondernemer is de Benchmark Digitalisering geïnitieerd. De benchmark is een online scan waarbij ondernemers in 15 minuten toe worden geleid naar het digitaliseringspad dat bij hun bedrijf past. Onderwerpen die aan bod komen zijn: online marketing & sales, automatisering, data verzameling & analyse en online veiligheid. Ondernemers. Ze kunnen zien waar ze staan op het gebied van digitalisering en krijgen advies op maat. Met de Benchmark Digitalisering wordt het digitale ecosysteem Drenthe ontsloten en worden ondernemers doorgestuurd naar IBDO adviseurs of naar de digitale initiatieven zoals TechHub Assen, IT Hub Hoogeveen, Smart Industry Hub NNL, Digitale Werkplaats Drenthe, AI Hub Noord Nederland, MKB Cybercampus etc. Meer informatie is hier te vinden. 

 • Digitale Werkplaats Drenthe (DWD) > DigiLink Drenthe
  DigiLink Drenthe helpt mkb’ers een volgende stap te zetten bij hun digitaliseringsvraagstukken. Mkb’ers kunnen er terecht voor praktische ondersteuning, advies en opleiding. Professionals in opleiding (mbo/hob) helpen mkb’ers op het gebied van automatisering, data en online zichtbaarheid. Meer informatie vind je hier

 • IT Hub
  In Hoogeveen wordt de IT Hub gerealiseerd. Een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving en ontmoetingsplek waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. Zowel fysiek als digitaal. De IT Hub is er om in te spelen op de digitale transitie en bij te dragen aan een toekomstgerichte regio. Meer weten? Bekijk het hier

 •  IT Academy Noord-Nederland
  Om de krapte in de ICT-arbeidsmarkt aan te pakken wordt vanuit de IT Academy Noord-Nederland het omscholingstraject ‘Make IT Work’ aangeboden. It Academy ontwikkelt op basis van de vraag vanuit het mkb omscholingstrajecten die vernieuwend, toekomstgericht en altijd vraaggestuurd zijn. Kandidaten werken met behulp van inhoudelijke modules, projecten, coaching en intervisie aan de skills en competenties die nodig zijn om zich duurzaam te bewegen op de ICT-arbeidsmarkt. De doelgroep: hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond die zich willen laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. Meer informatie via www.itacademy.nl en www.it-omscholing.nl.