27 juni 2024

Op het vwo kiezen meiden voor het eerst vaker een natuurprofiel dan jongens

Update Monitor Techniekpact | M/V-data

De verhouding tussen vrouwen en mannen binnen het technologisch onderwijs en de technologische arbeidsmarkt verandert. Dit gaat gestaag. Waar vrouwen in de techniek voorheen vaak in de minderheid waren, neemt de vertegenwoordiging in een aantal richtingen toe. Het afgelopen jaar zien we dat terug in een aantal cijfers. Toch zien we ook dat deze trend niet overal doorzet, en de vertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde technische studies en beroepen nog erg laag is. Wél opvallend is dat op de havo en het vwo meiden even vaak of vaker dan jongens kiezen voor een natuurprofiel. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die vandaag is gepresenteerd.

Hieronder een overzicht van de recente trends en ontwikkelingen op dit gebied.

Onderwijs

Voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

 • De vertegenwoordiging van meiden in technische vmbo-profielen neemt iets toe, van 11% naar 14% in de laatste drie jaar. Ze blijven echter sterk in de minderheid.
 • Er is geen verandering in de vertegenwoordiging van meiden bij vakkenpakketten met NaSk in vmbo-tl; 35% is vrouw.
 • Zowel het aandeel jongens als meiden dat diplomeert met NaSk op het vmbo daalt de laatste jaren.
 • De doorstroom van vmbo naar technisch mbo laat een lichte toename zien van meiden, van 14% naar 16% in de laatste twee jaar. Toch zijn meiden nog steeds in de minderheid.
 • Jongens en meiden kiezen even vaak voor natuurprofielen op de havo (37%).
 • Op het vwo kiezen meiden voor het eerst iets vaker voor een natuurprofiel (60%) dan jongens (59%).
 • Havo/vwo-meiden kiezen vaker voor NG, terwijl jongens vaker voor NT kiezen.
 • Het aandeel jongens met een natuurprofiel dat doorstroomt van havo/vwo naar bètatechnisch hoger onderwijs is het afgelopen jaar flink gestegen (van 69% naar 72%), de doorstroom bij meiden is gelijk is gebleven (39%). Hierdoor zijn jongens sterker vertegenwoordigd bij de doorstroom naar bètatechnische studies; afgelopen jaar was 62% en dit jaar 65%.

Mbo

 • De vertegenwoordiging van meiden in technische mbo-studies is de laatste twee jaar licht toegenomen van 14% naar 16%, maar zij blijven nog steeds in de minderheid.
 • Meiden die voor een technische mbo-studie kiezen, gaan vaak voor opleidingen in media en vormgeving. Jongens kiezen vaker voor diverse domeinen, met de meeste voorkeur voor techniek & procesindustrie, gevolgd door ICT en bouw & infra.
 • De populairste opleidingen voor meiden zijn mediavormgever of ruimtelijk vormgever, terwijl jongens het vaakst kiezen voor software developer, technicus engineering en timmerman.

Hoger onderwijs

 • In het hbo is de vertegenwoordiging van vrouwen bij de instroom in bètatechnische opleidingen afgelopen jaar licht toegenomen (van 28% naar 29%). In het wo is dit juist licht gedaald (van 43% naar 42%).
 • Vrouwen die voor een bètatechnische studie in het hbo kiezen, gaan vaak voor biologie & medisch laboratoriumonderzoek of communication & multimedia design. Mannen kiezen vaker voor hbo-ict, werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde of bouwkunde.
 • In het wo kiezen vrouwen het meest voor liberal arts & sciences, biologie, biomedische wetenschappen en bouwkunde, terwijl mannen kiezen het vaakst voor werktuigbouwkunde en technische informatica.

Leraren

 • In de instroom van bètatechnische lerarenopleidingen zijn mannen licht in de meerderheid, een percentage dat afgelopen jaar iets is gestegen (van 55% naar 57%).
 • Het percentage bètatechnische lesuren verzorgd door vrouwen is de afgelopen vijftien jaar flink toegenomen van (26% naar 39%), maar is het laatste jaar gelijk gebleven op 39%.

Arbeidsmarkt

 • Het aantal vrouwen met een technisch beroep is afgelopen jaar toegenomen. Hoewel ze nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in technische beroepen, is het aandeel vrouwen nu 16,9%, tegenover 16,5% vorig jaar.
 • Vrouwen met een technische opleidingsachtergrond zijn vaker werkloos (4,7%) dan mannen met een technische opleidingsachtergrond (2,2%).
 • Vrouwen met een technisch beroep werken het vaakst in de ICT-sector, voedingsindustrie en overige industrie. Mannen werken het vaakst in de bouwsector, ICT-sector en metaalindustrie.
 • Zowel mannen als vrouwen hebben het vaakst een technisch beroep als software-/applicatieontwikkelaar of ingenieur.
 • Technische beroepen waarin meer dan een derde vrouw is, zijn hulpkrachten bouw & industrie, medewerkers drukkerij & kunstnijverheid, biologen & natuurwetenschappers, productcontroleurs en architecten.
 • Technische beroepen waar vrouwen minder dan 5% in vertegenwoordigd zijn, zijn onder andere bouwarbeiders afbouw, automonteurs, elektriciens & elektronicamonteurs, loodgieters & pijpfitters, metaalbewerkers & constructiewerkers, machinemonteurs, lassers & plaatwerkers en timmerlieden.

Monitor Techniekpact

De Monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de cijfers altijd toegankelijk zijn. In de Monitor zijn uitsplitsingen mogelijk naar achtergrondvariabelen zoals geslacht of regio. In de arbeidsmarktdata kunnen techniek en ICT worden onderscheiden. In de grafieken is het mogelijk om zelf filters aan en uit te zetten. Daarnaast zijn er voor de onderwijsdata vergelijkingstools beschikbaar om per onderwijsrichting eenvoudig meerdere vergelijkingen te maken.